ศูนย์วิจัยกสิกรชี้แนวโน้มรพ.เอกชนโตต่อเนื่อง อานิสงค์จากลูกค้าต่างชาติ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่สามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากค่ารักษาพยาบาลในระดับเลข 2 หลัก โดยหลัก ๆมาจากฐานลูกค้าต่างชาติ โดยในปี 2560 ภาพรวมรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนที่จับตลาดคนไข้ต่างชาติเป็นหลักจะขยายตัวประมาณ 10-12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่ารายได้ของโรงพยาบาลเอกชนที่เน้นจับตลาดคนไทยที่คาดว่าจะขยายตัว 7-9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ตลาด Medical Tourism ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาตินั้น สามารถทำรายได้เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมถึงรายได้ที่สะพัดไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (อาทิ ค้าปลีก ท่องเที่ยว ร้านอาหาร) ส่งผลให้ตลาด Medical Tourism กลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย ขณะที่ตลาดลูกค้าคนไทยที่ยังคงมีสัดส่วนรายได้หลักราว 70 % ของรายได้ทั้งหมดในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน อาจจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน รวมถึงการขยายสวัสดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่ครอบคลุมโรคมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการเข้ารับการรักษาพยาบาลของกลุ่มลูกค้าคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอาจจะมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมองหาแหล่งรายได้ใหม่ ๆ เข้ามาเสริมนอกเหนือไปจากรายได้หลักที่เป็นค่ารักษาพยาบาล ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าอัตราการขยายตัวของรายได้โรงพยาบาลเอกชนในปี 2560 และถัดไปในระยะข้างหน้าจะถูกขับเคลื่อนโดยรายได้จากลูกค้าต่างชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะตลาด Medical Tourism สะท้อนได้จากรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มาจากกลุ่มคนไข้ต่างชาติมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 25%ของรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนในปี 2554 เป็น […]

เผยโฉม 16 โครงการ สร้างเมืองอัจฉริยะต้นแบบพลังงานสีเขียว

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงพลังงานและมูลนิธิอาคารเขียวไทยได้เชิญชวนไปยังทุกภาคส่วนสมัครเข้าร่วมประกวดแผนงานในโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ริเริ่มจัดโครงการในลักษณะนี้ ผลปรากฏว่าได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ซึ่งตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ถึง 36 โครงการ โดยมีผู้ผ่านขั้นตอนที่1 จำนวนทั้งสิ้นถึง 16 โครงการ        สำหรับโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะต้นแบบ เชื่อมโยงการใช้พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น Smart Cities-Clean Energy เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน ส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ร่วมโครงการออกแบบและพัฒนาเมือง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ประเมินเกณฑ์และจะประกาศให้ย่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการออกแบบเมืองอัจฉริยะ        ทั้งนี้การออกแบบเมืองอัจฉริยะจะต้องให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1.การจัดรูปเมืองและโครงสร้างพื้นฐานหลักของเมือง เช่น โครงสร้างระบบขนส่ง ระบบราง 2.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม […]

เตือน ระวังมิจฉาชีพเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกค้าของกปภ.สาขาชุมแพ ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปานั้น ยืนยันว่ากปภ.ไม่มีนโยบายเก็บเงินจากลูกค้าตามบ้าน       ทั้งนี้ลูกค้าของกปภ.สามารถชำระเงินค่าน้ำประปาได้ที่กปภ.สาขาที่ใช้บริการอยู่ หรือช่องทางที่ กปภ.จัดเตรียมไว้ให้ เช่นร้านค้าที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส, 7-Eleven, ร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์ Cenpay ทั่วประเทศ เช่นแฟมิลี่มาร์ท ,ท็อปส์มาร์เก็ต โซนโรบินสันในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, Just Pay ที่สำนักงาน TOT, MPay Station ที่ศูนย์บริการ AIS และร้าน Telewiz, Tesco Lotus, Big C, ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ True Money Express, ทรู มันนี่ พาร์ทเนอร์, ตู้บริการอัตโนมัติ True Money Kiosk ที่ร้านทรูชอป และ ทรูมูฟชอป, ทรู […]

มหกรรมไท้เก๊ก “สมิหลา 60” ส่งเสริมออกกำลังกาย – กระตุ้นศก.

นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่าเทศบาลนครสงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และชมรมไท้เก๊กสวน 72 พรรษา ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมไท้เก๊กภาคใต้ ครั้งที่ 16 “สมิหลา 60” ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ณ บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกกำลังกายแบบไท้เก๊ก การจัดแสดงสินค้าโอทอป สินค้าพื้นเมืองจังหวัดสงขลา การแสดงบนเวทีของชมรมไท้เก๊กจากจังหวัดต่างๆ การออกกำลังกายร่วมกันของสมาชิกชมรมไทเก๊กที่เข้าร่วมทั้งหมด และพิธีมอบธงงานมหกรรมไท้เก๊กภาคใต้แก่เจ้าภาพการจัดงานในปี 2561 ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งการออกกำลังกายแบบมวยจีน “ไทจิฉวน” หรือ “ไท้เก๊ก” เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ถือเป็นภูมิปัญญาอันล้ำเลิศของชาวจีนโบราณ การรำมวยไท้เก๊กมีลักษณะนุ่มนวล เชื่องช้าเป็นจังหวะ เน้นการผ่อนคลาย ปัจจุบันจึงเป็นที่รู้จักและกำลังเป็นนิยมของผู้ออกกำลังกายทั่วประเทศ สำหรับงานมหกรรมไท้เก๊กภาคใต้ เริ่มมีการจัดงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยชมรมไท้เก๊กจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคใต้ ได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างชมรมให้มีการจัดงานประเพณีทุกปี และกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการจัดมหกรรมไท้เก๊กภาคใต้ทุก ๆ ปี ซึ่งเจ้าภาพหลักจะเป็นจังหวัดที่รับเป็นเจ้าภาพในปีนั้น ๆ และมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด […]

ไลฟ์สไตล์คนดัง

“อะแมนด้า คาร์” ปั่น 2 ล้อติดธงชาติไทยโอลิมปิกเกมส์

ย้อนกลับไปในปี 2014 ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ชื่อของ “อะแมนด้า คาร์” โด่งดังขึ้นมาเป็นพลุแตก หลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนได้ขึ้นไปยืนบนโพเดียมหลังคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จ ในการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ด้วยบุคลิกที่ดูยิ้มแย้ม สดใส ร่าเริง และเป็นกันเองบวกกับการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยภาษาอีสาน ส่งผลให้เธอได้เข้ามานั่งในใจบรรดาแฟนกีฬาชาวไทยแบบสบาย ๆ

พระครูวราห์ ปุญฺญวโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง เมื่อเจ้าตำรับ “พญาครุฑ”จะไปบอลโลก

ต้องยอมรับว่ากระแสความดังที่ตีคู่กันมากับความสำเร็จของทีมเลสเตอร์ ซิตี้ “แชมป์พรีเมียร์ลีก” ณ นาทีนี้สำหรับวงการลูกหนังแล้วคงไม่มีใครปฏิเสธบุคคลท่านนี้ “พระพรหมมังคลาจารย์” หรือที่หลายคนรู้จักกันในนามของท่านเจ้าคุณธงชัย ธมฺมธโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กับกิจนิมนต์ครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการบินลัดฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลไปให้ศีลให้พรกับบรรดานักเตะและสตาฟฟ์โค้ช ก่อนจะประกาศเสียงดังฟังชัดว่า “ทีมเลสเตอร์ ซิตี้”จะคว้าแชมป์ สุดท้ายก็เป็นดังท่านพูดจริง ๆ

รู้ยัง !ไม้มงคลปลูกไว้เสริมฮวงจุ้ย

ไม้มงคลก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้เด่นเป็นสง่า การจัดสวนที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย ต้นไม้(ธาตุไม้) น้ำตก น้ำพุ อ่างบัว บ่อปลา (ธาตุน้ำ) แสงแดดส่องถึง(ธาตุไฟ) มีดินที่สมบูรณ์(ธาตุดิน)และที่สำคัญจะต้องมีการตกแต่งสวนอย่างสวยงาม (ธาตุทอง) ไม่ใช่ปล่อยให้รกรุงรังกลายเป็นป่ามากกว่าสวน ส่วนต้นไม้ที่จะปลูกเสริมบารมีหรือปลูกแล้วรวยวันรวยคืน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง มีต้นอะไรบ้างไปสำรวจกันดู

สงกรานต์กทม. “ไม่เหงา”นะจ๊ะ สถานที่จัดงานเล่นน้ำเพียบ

เทศกาลสงกรานต์หลายปีที่ผ่านมา ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ทำให้คนกรุงฯส่วนหนึ่งชื่นชอบกับการใช้ชีวิตช่วงวันหยุดแบบสบาย ๆ เพราะการจราจรบนท้องถนนไม่ติดขัดเหมือนเช่นวันปกติ แม้จะร้างลาผู้คนไปบ้างแต่ใช่ว่าจะเหงาเสียทีเดียวสำหรับคนที่ยังอยู่ในกทม. เพราะปีนี้มีการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้คนกทม.ได้เที่ยวชมหลายงานด้วยกัน