อนุมัติ 3.57 พันล. ซ่อมโครงสร้างพื้นฐานเสียหายจากน้ำท่วมอีสาน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรมีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 3,571 ล้านบาท สำหรับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม โดยสำหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้ ได้อนุมัติเงินสำรองจ่ายจากงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,101 ล้านบาท

ครม.เห็นชอบร่างสัญญารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.นครราชสีมา ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในการขออนุมัติร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ฉบับที่ 2.1 งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาวงเงิน 1,706 ล้านบาท และให้เร่งสัญญา 2.2 การคุมงาน และเห็นชอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) บางปะอิน-นครราชสีมา อนุมัติเพิ่มค่าเวนคืนจำนวน 500 ล้านบาทรวมถึงอนุมัติหลักการให้เอกชนบริหารจัดเก็บค่าผ่านทาง และการซ่อมบำรุงในรูปแบบพีพีพี           ขณะที่ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 2 เส้นทาง คือ สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance:O&M) ในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost […]

คลังเดินหน้า แก้หนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมมอบใบอนุญาตพิโค่ไฟแนนซ์ในโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครราชสีมา หลังจากลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 14.1 ล้านคนพบว่ามีหนี้นอกระบบ 1.3 ล้านคน มูลหนี้ 7 หมื่นล้านบาท ส่วนนี้จะทำการแก้ปัญหาในเชิงรุก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่พูดคุยกับลูกหนี้ เพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เข้ามาในระบบเพื่อไม่ต้องรับภาระเสียดอกเบี้ยนอกระบบในอัตราที่สูง ขณะเดียวกันในการลงพื้นที่จ.นครราชสีมา ในวันที่ 21 ส.ค.60 โดยกระทรวงการคลังได้ทำการแจกใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์ เพิ่มเติม 5 ราย ทำให้ตอนนี้มีพิโกไฟแนนซ์ใน จ.นครราชสีมา จำนวน 11 ราย จากยื่นทั้งหมด 30 ราย

คลังมั่นใจ จีดีพี โตเต็มศักยภาพร้อยละ 4-5 ในอีก 2-3 ปี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไตรมาส 2 ของปีขยายตัวร้อยละ 3.7 นับว่าขยายตัวได้ดีมาก ซึ่งเป็นผลจากรัฐบาลเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปูพื้นฐานให้เข้มแข็งจึงส่งผลให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง กระทรวงคลังมองว่าหากรัฐบาลขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวเต็มศักยภาพร้อยละ 4-5 นับว่าเริ่มใกล้ความเป็นจริง เพราะการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี ) นับว่านักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว จึงทยอยมาขอลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมลงทุน(บีโอไอ) จำนวนมาก หากลงทุนในอีอีซีเต็มที่จะทำให้จีดีพีไทยโตได้ถึงร้อยละ 5 ในช่วง 2-3 ปี

“หมูอเมริกา” อันตราย หวั่นปนสารเร่งเนื้อแดง

ผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศยื่นหนังสือนายกฯค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ หวั่นสารเร่งเนื้อแดงทำลายสุขภาพของประชาชนในประเทศ

SME Support and Rescue Center 4.0

ในโลกยุคใหม่…ท่ามกลางการแข่งขันด้านธุรกิจที่รวดเร็ว และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ เรากำลังก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” ด้วยเป้าหมายการสร้างความ เข้มแข็งจากภายใน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสอย่าง เท่าเทียม แก้ปัญหาติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เพื่อให้ทุกภาค ส่วนดำรงอยู่ได้ เติบโต และแข็งแกร่งไปด้วยกัน พร้อมนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การก้าวสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ จำเป็นต้องอาศัยผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ เป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยต้องผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนา SMEs และเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยการสร้างผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ให้เติบโตด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ การสนับสนุนที่ครบมือ ให้กลายเป็นนักรบเศรษฐกิจ หรือ SMART SME ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า อย่างไรก็ตาม SMEs ไทย ยังประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างสรรค์นวัตกรรม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ในการดำเนินธุรกิจ การต่อยอดทำกำไร รวมถึงการแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในเวทีนานาชาติกระทรวงอุตสาหกรรม จึงก่อตั้ง “ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี” หรือ SME Support and Rescue Center ขึ้นโดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสถาบันการเงินและสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อปฏิรูปการสนับสนุนSME และเศรษฐกิจท้องถิ่น […]

ไลฟ์สไตล์คนดัง

จากนักร้องตกรอบสู่ ‘ร็อคสตาร์’ เมืองไทย

ใครที่กำลังท้อแท้เพราะเริ่มต้นทำสิ่งใดแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ในทางกลับกันบางคนอาจพบกับความผิดหวังล้มเหลวจนคิดว่าคงไม่ไม่ถึงจุดหมายปลายทาง อย่าเพิ่งท้อแท้ ถ้าไม่ล้มเลิกวันหนึ่งจะต้องไปถึงเป้าหมายเหมือนเช่นนักร้องคนนี้ เขามีความฝันตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถมศึกษาว่าอยากร้องเพลง เนื่องจากมีเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งเรียนข้าง ๆกันชอบจดเนื้อเพลงของครูสุเทพ วงศ์กำแหง ครูธานินทร์ อินทรเทพ รวมถึงของครูสุนทราภรณ์ เอามานั่งร้องในห้องตอนพักตอนเที่ยง พอฟังเพื่อนร้องแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งจนอยากร้องเพลงประเภทนั้นบ้าง  จึงฝึกจากเพื่อน เป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่ช่วงนั้น พอร้องเพลงเป็นก็ขึ้นประกวดภายในโรงเรียนก่อนและมีความฝันจะไปประกวดรายการ “บันไดดารา” ซึ่งเป็นรายการประกวดร้องเพลงระดับประเทศ เหมือนเด็ก ๆสมัยที่ไปประกวดตามเวทีต่างๆ จนวันหนึ่งได้ไปประกวดในรายการบันไดดาราตามฝัน ร้องเพลงของธานินทร์ อินทรเทพ ปรากฏว่าตกรอบ แม้จะตกรอบการประกวดร้องเพลงครั้งนั้นเขาก็ไม่รู้สึกท้อแท้แต่อย่างใด คิดว่าไม่ต้องประกวดก็ได้ ฉันต้องดังได้สักวัน คิดแค่นั้น หลังจากนั้นก็ไปสอบเข้าโรงเรียนดุริยางค์กองทัพเรือ ซึ่งเป็นที่เดียวที่มีสถาบันดนตรีโดดเด่นที่สุดในประเทศ เจียระไนจนกลายเป็น หรั่ง ร็อคเคสตร้าในวันนี้

“ดาวคอฟฟี่” อาณาจักรกาแฟ 300 ล้านที่ไม่ธรรมดา

“บุญเฮือง ลิตดัง” วัย 32 ปี  1 ในทายาท 4 คน  รุ่นที่ 2 แห่งอาณาจักรตระกูลดัง  คุณพ่อของเธอคือ ดร.ฮาว ลิตดัง เป็นคุณหมอที่ผันมาทำธุรกิจหลังเกษียณ  และคุณแม่เหลื่อง หรือ มาดามเหลื่อง (คนไทยมักเรียกว่า ดาวเรือง) ลิตดัง คุณแม่เป็นนักธุรกิจ ทั้งคู่ได้ร่วมกันก่อตั้งธุรกิจ กาแฟอาราบิกาสายพันธุ์ลาว  ซึ่งก่อนหน้านั้นยังทำธุรกิจดิวตี้ฟรี และอสังหาริมทรัพย์

หนึ่งเดียวในโลก “โรงละครลอยฟ้า” ไปชมหรือยัง

ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ ถือเป็นการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่กลุ่มคนบันเทิงและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการสร้างขึ้นให้เป็นเดสติเนชันโชว์ของประเทศไทย ซึ่งทางททท.เองได้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น นวัตกรรมโรงละคร ดีลักษณ์ ซีเนเมติก เธียเตอร์ นับเป็นโรงละครลอยฟ้าแห่งแรกของโลก โดยการสร้างสรรค์ของอดีตสมาชิกค่าย GTH ในชื่อ ปัญจลักษณ์พาสุข บริษัทฯใช้งบลงทุนกว่า 1 พันล้านบาทในการเปิดตัวโรงละคร “ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์” ใจกลางพัทยา บนพื้นที่รวมกว่า 10 ไร่ พื้นที่ทำการแสดง 1 พันตารางเมตร รองรับผู้ชมได้ 1.4 พันที่นั่งต่อรอบ ซึ่งจะมีการเปิดตัวในรอบปฐมทัศน์ด้วยการแสดงเรื่อง KAAN ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ KAAN ถือเป็นครั้งแรกของการแสดงสดผสมภาพยนตร์รูปแบบใหม่ที่รวมสุดยอดโชว์บนเวทีเข้ากับเทคนิคระดับโลก ชวนท่องไปในโลกแห่งจินตนาการซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหลากหลายวรรณคดีชั้นเยี่ยมของไทย อาทิ รามเกียรติ์, พระอภัยมณี และไกรทอง นำมาประยุกต์ใช้ตัวละครผสมกับคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยมีผู้กำกับการแสดงและโปรดิวเซอร์อย่าง ยงยุทธ ทองกองทุน และ ปวีณ ภูริจิตปัญญา เป็นผู้ควบคุม สำหรับผลตอบรับในเชิงธุรกิจคาดว่าว่าในปีแรกจะมีรายได้ 700-800 ล้านบาท หลังจากนั้นใน […]

ตัวเป็น..เป็น ! คู่กรรม 2017 เวอร์ชั่นเสมือนจริง!!

“ซีคอน บางแค” ชุบชีวิตตัวละครในนวนิยายรักสุดอมตะจากปลายปากกาของทมยันตี “คู่กรรม” ออกมาโลดแล่นนอกตัวหนังสือ ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค บอกเล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามของ “โกโบริ” ทหารหนุ่มแดนอาทิตย์อุทัย และ “อังศุมาลิน” สาวไทยผู้รักชาติ พร้อมกับตัวละครอื่น ๆ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต หรือลิฟวิ่ง มิวเซียม ท่ามกลางบ้านเมืองในยุคสมัยของช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในงานเนรมิตพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร จำลองสถานที่สมจริง 5 ฉากสำคัญที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์คู่กรรม โดยสถานที่แรกเป็นการรำลึกความหลังสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา คือ “สถานีรถไฟบางกอกน้อย” จุดยุทธศาสตร์สำคัญในการบัญชาการของกองทัพญี่ปุ่น ที่ใช้แผ่นดินสยามเป็นทางผ่าน เพื่อนำกองทัพรุกไปสู่พม่า และมลายู รวมถึงเป็นฉากจบ สถานที่เสียชีวิตของโกโบริ จากการถูกฝ่ายพันธมิตรเข้าโจมตีทิ้งระเบิด ในค่ำคืนวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีรถไฟธนบุรี นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังได้ส่งกองทัพทหารมาประจำการที่ “อู่ต่อเรือ” ซึ่งตั้งอยู่แถวบางกอกน้อย เพื่อสนับสนุนยุทธ์ปัจจัยทางทหาร มีการต่อเรือ การฝึกซ้อมทางทหาร การทำโทษผู้กระทำผิดในช่วงสงคราม รวมถึงมีการฝึกซ้อมเข้า […]