ดร.สมฤดี ถอดรหัส Emotional Branding เปลี่ยนมุมมองจาก “เห็นทั่วไป” สู่ “ความประทับใจ”

เป็นยังไงล่ะบทความดี ๆจากกูรูเศรษฐศาสตร์ การตลาด อย่าง “ดร.สมฤดี ศรีจรรยา” ที่จัดหนักจัดเต็มกันให้หายคิดถึง หลังจากที่ห่างหายกันไปนานร่วม ๆ 2 อาทิตย์ ตอนที่แล้วเราจบที่บทบัญญัติข้อที่ 4 ว่าด้วยเรื่องเปลี่ยนมุมมองจาก “คุณภาพ” ให้เป็น “ความพึงพอใจที่เหนือกว่า” จาก Marc Gobe สุดยอดนักสร้างแบรนด์ชื่อดัง เชื่อว่าคงทำให้หลาย ๆคนได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย สำหรับ Emotional Branding ที่ว่านี้ถ้าจะบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อคนทำธุรกิจก็คงไม่ผิดนัก

“ดร.สมฤดี” คมความคิด Emotional Branding เปลี่ยน ความซื่อตรง เป็น“ความศรัทธา”

กลับมาตามคำเรียกร้องหลังจากหายหน้าหายตาไปร่วม 2 อาทิตย์ กระทั่งมีเสียงเรียกร้องถามหาถึงบทความดี ๆจากผู้หญิงเก่งมากความรู้ความสามารถ ในฐานะของนักเศรษฐศาสตร์ การตลาด ที่หลายคนรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี นามว่า ดร.สมฤดี ศรีจรรยา

อัพเกรดชาวเขาพื้นที่โครงการหลวง สู่ Smart Farmer

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเขาบ้านดอยปุย ทอดพระเนตรเห็นชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชดำริและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งโครงการหลวง เมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดารและยากจน หันมาปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อสร้างรายได้ทดแทน และมีหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าไปร่วมพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โดยจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้านต่างๆ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกษตรกรชาวเขาในการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ทำให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

“นกเขาไม่ขัน”ปัญหาระดับชาติ ป้องกันยังไงไปฟังคุณหมอ

เป็นปัญหาสุขภาพระดับชาติของผู้ชายไทย เมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพโดยพบว่าชายไทยวัยกลางคนจำนวนไม่น้อย มีปัญหา “ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย” โดยตรวจพบว่าผู้ชายไทยเฉลี่ยอายุเริ่มตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย มีส่วนทำให้นกเขาไม่ขัน หมดอารมณ์ทางเพศ ส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัวถึงขั้นหย่าร้าง และยังส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ตามมา อาทิ โรคอ้วน , โรคเบาหวาน , โรคหัวใจ เป็นต้น

รู้จัก “ป่านศรนารายณ์” ในหลวง(ร.9) ให้ที่ พระราชินีให้อาชีพ

ผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ ช่วยสร้างอาชีพมั่นคง สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ขยายพื้นที่แปลงใหญ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสร้างงานหัตถกรรม

ดร.สมฤดี ย้ำ Emotional Branding “สินค้าใดสร้างเสน่ห์ฝังลึกในใจจะกลายเป็นผูกพันต่อสังคม”

ฉบับที่แล้วเราประเดิมสาระของบทที่ 4 พร้อมกับจั่วหัวเรื่อง “สร้างแบรนด์ตรึงอารมณ์” (Emotional Branding) จากกูรูด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด “ดร.สมฤดี ศรีจรรยา” หลายคนอ่านแล้วแอบกระซิบว่าสาระโดนใจซะไม่มี มาถึงสาระในตอนใหม่ที่ขอย้ำว่าต้องอ่านให้จบ แล้วคุณจะเกิดปัญญาเข้าใจธุรกิจได้อย่างถ่องแท้ ส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรไปดูกันต่อ

กรมส่งเสริมฯสานต่อ “งานของพ่อ” สอน“วิชาสหกรณ์”ทางไกลผ่านดาวเทียม”

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเกิดขึ้นจากพระเมตตาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ห่างไกล จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น ภายในโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถ่ายทอดสดการเรียนการสอนออกไปให้โรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ได้มีโอกาสรับความรู้จากครูผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญไปพร้อม ๆ กัน

ดร.สมฤดี ย้ำ Emotional Branding “กว่า 3 ใน 4 ซื้อสินค้าด้วยอารมณ์” เชื่อหรือไม่?

จบไปแล้วกับสาระของบทที่ 3 ที่ว่าด้วยเรื่อง “การวางตำแหน่งในใจลูกค้า” ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ การตลาด “ดร.สมฤดี ศรีจรรยา” ที่ได้ฉายภาพการดำเนินธุรกิจในแต่ละห้วงเวลาตามเทรนด์ของกระแสโลก พร้อม ๆกับการฉายภาพทั้งยกตัวอย่างกรณีของสินค้า ซึ่งเชื่อว่าคงทำให้หลายคนได้ข้อคิดและนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของตนเอง

“ดร.สมฤดี” บทสรุปส่งท้าย “Repositioning” ปรับจุดยืน ปรับตำแหน่งสู่ความเข้มแข็ง

ไล่เรียงกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรก สำหรับสาระของบทที่ 3 ในหัวเรื่อง “การวางตำแหน่งในใจลูกค้า” (Positioning in the Mind of Customers) เชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคนทำธุรกิจไม่มากก็น้อย และแล้วก็มาถึงสาระในตอนท้ายของเรื่องที่จะมาเติมเต็มธุรกิจให้กับคุณ แต่ขอเท้าความไปถึงสาระของตอนที่แล้วซึ่ง “ดร.สมฤดี ศรีจรรยา” ได้กล่าวไว้ถึง 3 ตัวแปรทางธุรกิจที่ Jack Trout กล่าวถึงว่านักการตลาดจะต้องคำนึงถึงเสมอ ได้แก่ 1.การแข่งขัน (Competition) 2. การเปลี่ยนแปลง (Change) และ3. วิกฤตการณ์ (Crisis) ซึ่งยุทธศาสตร์ใหม่ที่ Jack Trout นำเสนอ คือ Repositioning ที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ฝาแฝดคู่กับ Positioning เดิม

“ดร.สมฤดี” ตัวแปรทางธุรกิจ 3 ประการ นักการตลาดต้องห้ามพลาด!

ถ้านักการตลาดไม่ระวังคือ การที่สินค้าเก่งทางด้านหนึ่งแล้วข้ามสายผลิตภัณฑ์ไปอีกสายหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันเลยอาจทำให้ผู้บริโภคข้องใจและรับไม่ได้ เพราะคนที่เก่งและเชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้นเป็นที่ยอมรับของลูกค้าแล้ว ในทางสลับกันอาจจะเริ่มทำให้ความเชื่อมั่นของลูกค้าในแบรนด์เดิมเจือจางลง ยิ่งถ้าหากสินค้าใหม่เกิดพลาดล้มเหลวจะเกิดผลโดมิโนมาทำให้ตัวเดิมที่ขายดีพลอยหมองไปด้วย

1 2 3 10