“โรคอ้วน” ภัยคุกคามของคนทั่วโลก

  ยังคงมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากเหมือนเช่นเคย แต่ครั้งนี้พิเศษสุด ๆเพราะเป็นครั้งแรกที่สำนักข่าว “Thai quote” ได้รับความอนุเคราะห์เรื่องราวดี ๆเพื่อสุขภาพจาก “น.ต.นพ.ชยุต ชีวะพฤกษ์” หรือ “คุณหมอต่อ” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและและเวชศาสตร์ครอบครัว

‘พุทธทาสภิกขุ’ แนะ สอนเด็กอย่างไรให้มีคุณธรรม

ท่าน ‘พุทธทาสภิกขุ’ เคยเทศน์เตือนสติคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่า เด็กชนิดไหนที่เราต้องการคำว่า ‘เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า’ มันไม่มีความหมายอะไร ใคร ๆก็มองเห็น ขอให้มองเห็นให้ลึกกว่านั้นว่าเด็กคืออะไร ควรจะมองกันให้ไกลจนถึงว่า ‘เด็กเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต’ ถ้าเด็กของเราเป็นอย่างไรโลกในอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องสงสัย ฉะนั้นเราสร้างโลกในอนาคตได้โดยการสร้างเด็ก จงสร้างเด็กให้ดี เหมาะสำหรับที่จะไปสร้างโลกให้ถูกต้อง งดงาม ที่ผ่านมาเราปล่อยให้เด็กเดินไปในฝ่ายกิเลส ไม่มีอะไรควบคุม เพราะเด็ก ๆได้รับการดูแลอย่างดี เด็กชอบกินอะไร ชอบเล่นอะไร พ่อแม่มีแต่สนองให้ เสนอให้ จึงเกิดความเข้าใจผิดว่าพ่อแม่นี้คือผู้จะต้องสนองความต้องการให้แก่เรา ฉะนั้นเราเรียกร้องเอาตามพอใจ ฝ่ายพ่อแม่ก็เหมือนกัน ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรนอกจากความรัก แล้วความรักก็ทำให้คนตาบอด เด็กจะเอาอะไรก็ให้ทั้งนั้น จะเล่นหัว จะสนุกสนาน จะเอาอะไรก็ส่งเสริมทั้งนั้น คือส่งเสริมสัญชาตญาณมีตัว ให้ค่อย ๆกลายเป็นความเห็นแก่ตัว ไม่มีพ่อแม่คนไหนพาลูกไปที่ร้านขายของเล่นแปลกแพง ๆแล้วบอกกับลูกว่าทั้งหมดนี้เขามีไว้ให้เราโง่นะลูกเอ๋ย ไม่มีใครทำอย่างนี้ มีแต่จะเอาอะไรก็จะซื้อให้ทั้งนั้น แพงเท่าไหร่ก็ไม่ว่า มันเป็นเสียอย่างนี้ ไม่ได้มองกันในแง่ที่ว่าทำให้เด็กโง่ เข้าใจผิด คือหลงใหลในสิ่งนั้นแล้วเกิดความเห็นแก่ตัว นี่เป็นปัญหาที่ว่าทำอย่างไรลูกหรือเด็ก ๆของเราจะได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้อง อย่าได้เกิดความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นมาจะโทษใครก็ไม่ได้ ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างนี้ ทุกคนที่แวดล้อมเด็กๆมีแต่พูดว่า ของหนู..ของหนู..พ่อของหนู..แม่ของหนู..อะไรๆก็ของหนู เป็นของหนู เป็นของตัวไปหมด เด็กก็เข้าใจไปในทำนองนั้น สัญชาตญาณที่เป็นเพียงความมีตัวล้วนๆค่อยๆกลายเป็นสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัว […]

สายพระเนตรยาวไกล ‘คลองภักดีรำไพ’… แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองจันทบุรี

สายพระเนตรยาวไกล ‘คลองภักดีรำไพ’… แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองจันทบุรี ‘จันทบุรี’ มีลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขามีความลาดชันสูงส่วนตอนล่างเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลประกอบกับอยู่ในเขตลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีปริมาณฝนมากเฉลี่ยถึง 2,600 มม.เมื่อฝนตกทางพื้นที่ตอนบนน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างผ่านกลางเมืองจันทบุรีรวมทั้งพื้นที่บริเวณข้างเคียงเช่นตำบลจันทนิมิตท่าช้างพลับพลานารายณ์คลองนารายณ์จึงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ขยายออกไปมีการเพิ่มสิ่งก่อสร้างถมดินสิ่งเหล่านี้เข้าไปขวางทางน้ำไหลแทนที่น้ำจะไหลลงทะเลเร็วกลับกลายไปเป็นการชะลอน้ำให้ขังอยู่ในเมืองยิ่งถ้าเป็นช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนยิ่งทำให้การระบายล่าช้าออกไปอีก 3-5 วันอีกทั้งจังหวัดจันทบุรียังไม่มีแหล่งชะลอหรือเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ทำให้ชีวิตคนที่นี่ต้องขึ้นอยู่กับน้ำจากฝนอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2542 ชาวจันทบุรีต้องเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ100 ปีอันเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องเฉลี่ย 3,500 มม. ก่อให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการเป็นจำนวนมากมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท ท่ามกลางสายน้ำที่เชี่ยวกรากจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งนั้นอยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาโดยตลอดทรงห่วงใยและทรงพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองจันทบุรีให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “มีถนน 3 สายขนานกันที่กั้นน้ำวิธีที่จะทำก็คือต้องดูว่าน้ำมันลงมาที่ไหนก็ดูได้ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไปดูก็จะเห็นได้ไปสำรวจดูว่าน้ำจะลงทางไหนแล้วก็ได้ทำการระบายน้ำคือช่องระบายน้ำที่สอดคล้องกันและถึงเวลาฝนลงมาน้ำลงมาก็สามารถที่จะระบายออกไปได้ไม่มีปัญหาสามารถที่จะระบายน้ำออกไปไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนถ้าถึงเวลาที่ต้องการน้ำเก็บเอาไว้ก็มีทำเป็นประตูน้ำกักเอาไว้ไม่ให้น้ำไหลไปโดยไร้ประโยชน์แต่ถึงเวลาก็ปล่อยน้ำออกไปได้” กรมชลประทานได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมชลประทานศึกษาออกแบบและดำเนินการก่อสร้างจึงเป็นที่มาของคลองผันน้ำสายใหม่ (คลองภักดีรำไพ) ภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนโดยกรมชลประทานได้ทำการขุดคลองผันน้ำสายใหม่เริ่มต้นจากทุ่งลาซาลตำบลจันทนิมิตผ่านทุ่งสระบาปเชื่อมต่อคลองอ่างลงทะเลที่บ้านหนองบัวความยาว 11.6 กิโลเมตรแยกจากแม่น้ำจันทบุรีก่อนเข้าถึงตัวเมืองเหนือฝายยางเพื่อผันน้ำส่วนเกินศักยภาพของแม่น้ำจันทบุรีที่รองรับปริมาณน้ำได้ 500 ลบ.ม./วินาทีไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีแล้วระบายออกสู่ทะเลโดยสามารถผันน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีได้สูงสุด 300 ลบ.ม./วินาที นายสัญชัยเกตุวรชัยอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างคลองผันน้ำสายใหม่ (คลองภักดีรำไพ) ตั้งแต่ปี 2552 ภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีอาคารควบคุมบังคับน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งประกอบด้วยประตูระบายน้ำปากคลองผันน้ำทำหน้าที่รับน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีเข้าสู่คลองผันน้ำสายใหม่ประตูระบายน้ำคลองอ่างทำหน้าที่ทดน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในคลองและสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองตะเคียนทำหน้าที่ป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มและระบายน้ำในกรณีน้ำทะเลหนุนสูงจะทำการปิดบานจำนวน 8 บานและใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่องสูบระบายน้ำออกสู่ทะเลและฝั่งตะวันออกของคลองจะมีอาคารสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำจำนวน 4 แห่งทำหน้าที่รับน้ำจากเทือกเขาสระบาปเข้าสู่คลองผันน้ำสายใหม่ไม่ให้ไหลบ่าเข้าสู่เขตเมืองจันทบุรีและนอกจากเรื่องของการบรรเทาอุทกภัยแล้วคลองผันน้ำสายใหม่(คลองภักดีรำไพ) ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อีกประมาณ 2 ล้านลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกจำนวน 5,000 ไร่นอกจากนี้2 […]

วีระเพ็งทอง : ผมไม่เคยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวแต่ผมนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมหลัก

“วีระเพ็งทอง” ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี “เดินตามรุ่นพี่เพื่อส่งต่อจิตวิญญาณที่ดีสู่รุ่นน้อง” “ผมไม่เคยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวผมพูดเสมอว่าขอให้น้องๆทุกคนทำงานโดยมองผลประโยชน์ส่วนรวมและองค์กรเป็นหลัก” คำกล่าวจากนายวีระเพ็งทองผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีบุคคลชลประทานที่ทำงานในรั้วกรมชลประทานกว่า 30 ปี เรียนตามเพื่อน เรื่องมีอยู่ว่าวีระเพ็งทองเดิมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาศัยอยู่ที่เกาะสมุยคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพทำสวนส่วนด้านการศึกษานั้นเขาจบระดับชั้นม.ศ.3 จากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนทวีธาภิเศก จ.กรุงเทพมหานคร เรียกว่าชีวิตราบเรียบจนแทบไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าในภายภาคหน้านั้น เขาจะได้เป็นข้าราชการสังกัดกรมชลประทานเลยแม้แต่น้อยกระทั่งวันหนึ่ง… วันที่ถึงทางแยกต้องก้าวเข้าสู่โลกของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทางหนึ่งคือเลือกที่จะสอบเอ็นทรานซ์เหมือนเช่นนักเรียนคนอื่นทั่วไปอีกทางคือเสียงกระซิบจากรุ่นพี่ให้เลือกสอบเข้าเรียนที่วิทยาลัยการชลประทานแต่สำหรับวัยรุ่นอย่างวีระแล้ว…เพื่อนนั้นสำคัญเสมอแรงจูงใจดูเหมือนจะเอนเอียงไปทางเสียงกระซิบเสียมากกว่า รุ่นพี่สอนให้อดทน “สำหรับวิทยาลัยการชลประทานผมเข้าศึกษาในรุ่นที่ 38 มีชื่อฉายาที่รุ่นพี่ชลประทานตั้งให้ว่า ‘เป็ง’ ผมเป็นคนพูดไม่เก่งแต่สิ่งที่ผมจำได้ดีและอยากจะถ่ายทอดในครั้งนี้คือเรื่องการรับน้องเพราะรุ่นของผมถือว่ามีการรับน้องที่ยาวนานที่สุดร่วม 3 เดือนใครหลายคนอาจคิดว่าการรับน้องจะเป็นช่วงเวลาที่ลำบากใจอยู่บ้างแต่มองในมุมของผมนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่ชลประทานนั้นแม้จะดูก้าวร้าวไปบ้างตามสไตล์ผู้ชายแต่ก็ไม่ได้เกินขอบเขตแต่สิ่งที่แฝงมาต่างหากที่สำคัญนั่นคือรุ่นพี่ได้ทำให้ผมเป็นคนที่มีความอดทนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำคุณสมบัติข้อนี้ติดตัวผมมาจนถึงทุกวันนี้” มุมคิดของวีระนั้นทำให้เห็นว่าเมื่อวันหนึ่งสถานภาพของเขาเปลี่ยนจากรุ่นน้องมาเป็นรุ่นพี่จึงไม่แปลกที่เขาจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องของตนออกมาได้เป็นอย่างดี “ถ้าอยากรู้ว่าผมสอนรุ่นน้องอย่างไรต้องลองถามรุ่นน้องผมเอาเอง” วีระเปรยด้วยอารมณ์ขบขัน รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ภายหลังจากจบสถานภาพการเป็นนักศึกษาวีระได้เข้ารับตำแหน่งเป็นนายช่างชลประทานระดับ 2 สังกัด จ.นครศรีธรรมราชสำนักงานชลประทานที่ 15 ทำงานในฝ่ายวิศวกรรมมีหน้าที่หลักในการตรวจประมาณการแต่อยู่ได้ 1 ปีก็ย้ายมาประจำที่โครงการชลประทานนครศรีธรรมราชมาทำด้านงานก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำและแล้วบททดสอบฝีมือความอดทนของวีระก็มาถึง… ประมาณปี 2531 เกิดน้ำท่วมที่น้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเกษตรกรเดือดร้อนประสบปัญหาพืชผลล้มตายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นจำนวนมากวีระซึ่งขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 บอกกับทีมงานวารสารว่าเขารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนในการช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยและหลังจากเหตุการณ์ร้ายนี้ผ่านพ้นไปเขายังได้ทำงานสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่บริเวณซึ่งได้รับความเสียหายมาสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตาปีตอนล่างใน อ.พิปูนและอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช “การได้ทำงานใต้เบื้องพระยุคลบาทถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของผมแต่กระนั้นก็จะเห็นว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำให้แล้วเสร็จนั้นก็ไม่ใช่ว่างานของเราจะจบเพราะสำหรับงานชลประทานนั้นเราจะต้องจัดทำระบบส่งน้ำวางแนวระบบส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือในภาคการเกษตรจัดการให้น้ำเข้าถึงให้เกษตรกรได้มีผลผลิตอีกทั้งยังจัดสรรที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในอีกหนึ่งช่องทาง” วีระให้สัมภาษณ์ถึงภาระหน้าที่และความภาคภูมิใจของตน จะว่าด้วยโชคก็ไม่ใช่จะว่าด้วยดวงก็ไม่ถูกเพราะจากผลงานต่างๆที่วีระได้ทำออกมาให้เห็นนั้นล้วนมาจากความตั้งใจจริงที่ส่งไปถึงสายตาผู้บริหารกรมชลประทานทุกสมัยการงานของเขาเกิดการเติบโตและก้าวเดินอยู่ตลอดจนวันนี้ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี “รุ่นพี่ผมท่านหนึ่งสอนผมไว้ว่า ‘การทำงานที่ดีเราต้องเดินเข้าไปหาเกษตรกรเราต้องเข้าไปหาเข้าไปดูแลพวกเขาทำให้เขาเข้มแข็งเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้พวกเขาก้าวเดินไปพร้อมกับพวกเราซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเราทุกคนนั่นเอง’” วีระเปรยถึงคำกล่าวจากรุ่นพี่ที่ตนเคารพ สุดท้ายจากใจพี่สู่น้อง “ผมจะบอกน้องๆ ทุกคนเสมอว่าการทำงานต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมทุกการทำงานต้องมีตัวชี้วัดให้เห็นถึงความพัฒนาและที่สำคัญเราเป็นข้าราชการของในหลวงจงทำงานให้สมเกียรติยึดถือเสมอว่าลูกค้าของเราคือเกษตรกรประชาชนคือผู้บริโภคจงตั้งมั่นที่จะทำงานเพื่อพวกเขาเหล่านั้นให้สมกับเงินเดือนที่เราได้รับมาขอให้เชื่อว่าการทำดีย่อมส่งผลดีกับเราแน่นอน” […]

รู้ก่อนไป! 6 เดือนคลอด “ภาษีนักท่องเที่ยว”

นักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง “เมียนมา” ต้องทำความเข้าใจในเรื่องภาษีหลังจากนี้อีก 6  เดือน  รู้ลึกก่อนท่องเที่ยว…รู้ถูกต้องก่อนเดินทาง สำนักข่าวเมียนมา ไทม์ส ของเมียนมา รายงานว่าสมาพันธ์การท่องเที่ยวของเมียนมา (MTF) เตรียมเก็บภาษีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเมียนมาระยะสั้น รวมถึงชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าธุรกิจกรณีชาวต่างชาติพักที่โรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ โดยจะเรียกเก็บภาษีจากกลุ่มผู้ที่เดินทางมาเยือนเมียนมาในระยะเวลาไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ เป็นจำนวนเงิน 35 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อการจองห้องพักในเมียนมาจำนวน 1 คืน     ด้านตัวแทนสมาพันธ์การท่องเที่ยวกล่าวว่า  จากการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของเมียนมา ในกรุงเนปิดอว์  กระทรวงฯเตรียมร่างกฎหมายเรื่องการเก็บภาษีเสนอให้รัฐบาลอนุมัติต่อไป คาดว่าน่าจะใช้เวลา 6 เดือน  ซึ่งภาษีที่ถูกเรียกเก็บจะนำมาใช้โฆษณาเพื่อการท่องเที่ยว  เพื่อลดการพึ่งพาเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  เนื่องจากปีที่ผ่าน ๆมาสมาพันธ์ฯเคยประสบปัญหาขาดเงินสนับสนุนที่เพียงพอ โดยรัฐบาลให้เหตุผลว่ามีอุตสาหกรรมจากภาคอื่น ๆสำคัญกว่าการท่องเที่ยวซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับเงินสนับสนุนก่อน      ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมียนมาเปิดกว้างมากขึ้น ตั้งแต่รัฐบาลเมียนมา พรรคสันนิบาตแห่งชาติ หรือ NLD  ที่บริหารประเทศ ได้อนุมัติโครงการสร้างโรงแรมแห่งใหม่เกือบ 150 แห่ง  เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และรัฐบาลเตรียมร่างกฎหมายด้านการท่องเที่ยว  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ อีกด้วย   […]

ปฏิวัติท่องเที่ยวไทย

“Airbnb” แค่มีห้องว่างเป็นเจ้าของโรงแรมได้ ประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวเป็นประเทศบริการ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคนต่อปี  แต่ทุกวันนี้ตามรายงานวิจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีเพียงไม่กี่เมืองเท่านั้นที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปเที่ยว กรุงเทพ, เชียงใหม่, ภูเก็ต , กระบี่ , พัทยา, สมุย   ผมอยากให้นักท่องเที่ยวกระจายไปทั่วประเทศ ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่จังหวัด ความมั่งคั่งไม่ได้ถูกกระจายออกไป หนึ่งในวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยทำได้ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ก็ทำได้คือนำสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักใส่ลงไปใน Airbnb ให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามาพัก เกาะสิงคโปร์ก่อนสงกรานต์​ 2560 วันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยผมเดินไปเที่ยวร้านหนังสือ คินิคูนิยะ แถวถนนออร์​ชาร์ด เขาบอกว่าร้านหนังสือแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมไปเห็นกับตาแล้วหนังสือเยอะจริงๆ แม้หนังสือเยอะละลานตาเต็มไปหมด แต่สิ่งที่สะดุดตาผมก็คือหนังสือ The Upstarts (ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า Startup > Upstart คือคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว) เปิดอ่านเล็กน้อย บริษัทเพียง   8 ปี กลายเป็นบริษัท 30 พันล้าน  และเป็นเชนโฮเต็ลที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะกลัวแบกไม่ไหว แต่ซื้อหนังสือ Story Story และ From Third to First […]

คิดแบบ ‘เฉินหลง’ ล้มสิบครั้งขอสำเร็จครั้งเดียว

“เฉินหลง”เป็นดาราโด่งดังระดับโลกแต่จะมีสักกี่คนรู้ว่า กว่าจะมีวันนี้ “เฉินหลง”เคยล้มเหลวมาแล้วนับสิบครั้ง หนังที่เขาเคยแสดงในยุคเริ่มต้นไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่เรื่องเดียว บางคนอาจตัดสินใจหันหลังให้กับเส้นทางนี้ แต่เขาไม่มีความคิดเช่นนั้นอยู่ในหัว “เฉินหลง” จบการศึกษาจากโรงเรียนอุปรากรจีน หรือ China Drama Academy หลังการแสดงงิ้วเริ่มหมดความนิยม นักเรียนจากสถาบันจึงหันไปเอาดีทางด้านเป็นสตันท์แมนในภาพยนตร์ฮ่องกง ซึ่ง ณ ขณะนั้น “บรู๊ซ ลี” กำลังได้รับความนิยม แต่ดาวรุ่งของวงการสตันท์ต้องตกงานแบบไม่รู้ตัว เมื่อบรู๊ซ ลี เสียชีวิต และความนิยมหนังกังฟูฮ่องกงตกต่ำลง เฉินหลงเคว้งคว้างอยู่พักใหญ่แต่ไม่ท้อใจที่จะฝึกฝีมือด้านศิลปะการแสดงและการต่อสู้ เพราะเขาเชื่อมั่นในความฝันและศักยภาพของตนเอง ความอุตสาหะท่ามกลางเพื่อนร่วมอาชีพที่ทยอยหางานใหม่ทีละรายสองราย ทำให้ “หลอเหว่ย” ผู้กำกับหนังกังฟูตัดสินใจปั้นเฉินหลงขึ้นมาแทน บรู๊ซ ลี โดยหวังให้หนังกังฟูฮ่องกงกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง แต่ปี พ.ศ.2519-2521 ที่พวกเขาทุ่มเทผลิตหนังขึ้นมาถึง 10 เรื่อง ผลก็คือ..ไม่ประสบความสำเร็จเลยแม้แต่เรื่องเดียว เฉินหลงคือดาราอับโชคหรือเขาไม่มีความสามารถเพียงพอ? แรงกาย 3 ปีกับหนัง 10 เรื่อง อาจทำให้บางคนตัดสินใจหันหลังให้กับเส้นทางนี้ แต่เขาไม่มีความคิดนั้นในหัว แม้หนังจะไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้แต่เขาได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักทุกวัน ในเมื่อวิธีการแสดงแบบเดิมยังไม่เข้าตา จะแปลกอะไรถ้าเขาจะพยายามหาวิธีใหม่ไปเรื่อยๆ ปลายปี พ.ศ.2521 เฉินหลงลบคำสบประมาทของทุกคนด้วยผลงาน “ไอ้หนุ่มหมัดเมา” […]

ปลดไทด์ไปดำนา

หลังจากการเข้าสู่โหมดทำงานหนักหน่วงหลังช่วงวันหยุดยาว เสียงหัวใจก็เรียกร้องหาวันหยุดพักอีกแล้ว .. นี่เป็นเรื่องไม่แปลกสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานกันแบบหลังสู้นีออน หน้าสู้แป้นคีย์บอร์ด การทำงานที่หนักแบบนี้ร่างกายย่อมต้องการทะเลบ้าง ภูเขาบ้างอย่างแน่นนอน แต่วันนี้อยากพาร่างกายไปพักผ่อนแบบ “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” ของจริงกันดูสักหน่อย “บ้านท้องนา” ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ถ้าขับรถก็เพียง 5 ชั่วโมง ถ้าเป็นเครื่องบินก็เพียง 1 ชั่วโมง ลงพอดีที่จังหวัดสุโขทัย      “บ้านท้องนา” บ้านพักที่มีแนวคิดของการอนุรักษ์ทั้งวิถีเกษตรอินทรีย์และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินสุโขทัย ซึ่งทำให้หลายคนถามว่า “สนามบินปลูกข้าวได้หรือ..” แล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะ ในเมื่อผืนดินนี้ก็เป็นดินของจังหวัดสุโขทัย จังหวัดที่มีข้อมูลว่า “มีพื้นที่ปลูกข้าวรวมทั้งหมดประมาณ 2.1 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวมประมาณ 1.0 ล้านตันต่อปี หรือให้ผลผลิตเฉลี่ย 669 กิโลกรัมต่อไร่ และมีการแปรรูปขั้นต้นหรือโรงสีข้าวประมาณ 27 แห่ง … “ นับเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยหน้าใครทีเดียว ในเมื่อชวนกันมาดำนาแล้ว ทันทีที่มาถึงบริเวณผืนหน้ากว้างใหญ่ที่สวยอุดมไปด้วยรวงข้าวจะกลายเป็นภาพความประทับใจแรก แต่อย่างไรก็ยังไม่ต้องรีบลงไปดำนาก็ได้ ตามเข้ามาที่ภายในที่อาคารต้อนรับซึ่งเป็นเรือไม้ใต้ถุนโล่งแบบบ้านไม้ทรงไทยในภาคกลาง จากจุดนี้เองเมื่อขึ้นไปบนชั้นสองที่เป็นโรงอาหารของที่พักก็จะทำให้เราเห็นทัศนียภาพของพื้นที่ได้เกือบทั้งหมด ซึ่งโดยหลักแล้วจะมีแปลงนาผืนใหญ่โอบล้อม ในส่วนลึกเข้าไปก็จะมีโรงเลี้ยงควาย โรงสีข้าว ฟาร์มเป็ด แปลงผักออแกนิก […]

20 ปีข้างหน้า ‘คนไทย’ อยู่ตรงไหนใน AEC

มีบทความน่าสนใจที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียล เปรียบเทียบคนไทยกับคนต่างด้าว เริ่มตั้งแต่เมื่อ 100 ปีก่อน  คนจีนหนีความยากจน เสื่อผืนหมอนใบมาเป็นกุลีในเมืองไทย, แบกข้าวสาร, ลากรถ, ขายน้ำเต้าหู้ ฯลฯ โดนดูถูกว่าเป็นเจ๊ก แต่คนจีนขยัน หนักเอาเบาสู้ อยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากเป็นพ่อค้า วันนี้…. คนจีนร่ำรวย เป็นเจ้าของกิจการมากมาย 50 ปีก่อน คนอินเดียหนีความยากจนมาเมืองไทย เป็นยาม เป็นคนขายนมแพะ ขายถั่ว โดนดูถูกว่าเป็นบัง คนอินเดียขยัน เจียมเนื้อเจียมตัว ประหยัด อดออม วันนี้ คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการมากมาย 30 ปีก่อน คนเวียดนามหนีสงครามอพยพมาอยู่ทางภาคอีสาน เป็นลูกจ้าง ทำประมง ทำนา ซ่อมรถ โดนดูถูกว่าเป็นแกว วันนี้คนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการมากมาย วันนี้!!! คนเขมร, คนลาว, คนพม่า, เข้ามาไทย ทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพราะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิด รับค่าแรง 300 บาท เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้าน, พนักงานโรงแรม, […]

รู้ก่อนลดเสี่ยง “ธุรกิจร้านอาหาร”

ในอดีตที่ผ่านมาเจ้าของร้านอาหารหรือเถ้าแก่ร้านอาหาร แค่มีสูตรเด็ดของอาหารที่อร่อยก็เริ่มเปิดร้านอาหารได้แล้ว เพราะถ้าขึ้นชื่อว่าอร่อยรับรองว่าลูกค้าจากทั่วสารทิศจะลงทุนเดินทางไปทานไม่ว่าร้านจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม หากคุณยังจำชื่อร้านอาหารในตำนานเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็น “ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต”, “เสริมมิตรภัตตาคาร”, “สีลมภัตตาคาร”, “เป็ดย่างประจักษ์” และอื่น ๆอีกมากมาย ร้านอาหารเหล่านี้อยู่ได้ด้วยสูตรตำรับฝีมือบวกกับคุณภาพวัตถุดิบล้วนๆ วันนี้ทุกอย่างไวและไม่เหมือนเดิม ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปด้วยเศรษฐกิจ วิถีการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ถูกบีบรัดด้วยการแข่งขันและเวลาที่กลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยกำหนด เปิดโอกาสให้คู่แข่งใช้เป็นจุดเปลี่ยนในการชิงลูกค้า และบางครั้งคู่แข่งที่ว่าไม่ใช่ใครอื่น..ญาติพี่น้องหรือไม่ก็ลูกจ้างคนสนิทที่ได้เรียนรู้เคล็ดลับแล้วแยกตัวออกไปทำแข่ง ทำเลที่ตั้งจึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญของร้านอาหารในปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะพฤติกรรมลูกค้ามีการแบ่งเขตการบริโภค ถ้าต้องเดินทางไปไกลก็จะไม่ไป จากจุดนี้เองทำให้เกิดห้างสรรพสินค้าเข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางการตลาดที่เกิดขึ้นโดยมีการเปิดในเขตชุมชนต่าง ๆให้สามารถเลือกซื้อเลือกกินได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไกล นี่เป็นอีกปัจจัยที่ร้านอาหารจะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทัน เพราะธุรกิจร้านอาหารทุกวันนี้ ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์หลายอย่างเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่รอบด้าน จะอาศัยเพียงแค่มีสูตรเด็ดประจำตระกูลคงจะไม่เพียงพอ การเลือกทำเลที่ตั้งแบบไหนที่เหมาะสมจะขายเข้าห้างหรือจะตั้งร้านเอง จะทำอย่างไรให้คนมากินที่ร้าน ก็ต้องรู้เรื่องการทำตลาดออนไลน์นี่ยังไม่นับกลยุทธ์อีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ ส่วนด้านการบริหารและบริการก็ต้องมีเรื่องของมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญที่สุด อะไรคือหัวใจหลักในการทำธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ หากจะลองผิดลองถูกเองในเรื่องเหล่านี้คงใช้เวลานานเกินไปที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอด การลงทุนด้านการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถือว่าเป็นทางลัดที่จะนำเอาความรู้ไปใช้ในธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพราะทุกวันนี้มีบรรดากูรูด้านการตลาดทำสื่อการสอนออกมามากมาย บรรดาเจ้าของร้านที่ประสบความสำเร็จมาแล้วก็มาแนะนำหรือสร้างแรงบันดาลใจก็มีไม่ใช่น้อย กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็จัดอยู่เรื่อย ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านอาหารสามารถศึกษาเพื่อพัฒนาร้านของตัวเองได้ในระยะเวลาอันสั้น ลองค้นหาสิ่งเหล่านี้ดู…….แล้วคุณจะรู้ว่ามันอยู่แค่ปลายนิ้ว  คลิกเลย >> www.bizlearning.asia/restaurant001 ขอบคุณรูปจากคุณเกษมสันต์ สัตยารักษ์ ร้าน Copper Buffet หนึ่งในผู้เข้าร่วมอมรมหลักสูตร SSRC รุ่น 6

1 2 3 8