ชู 6 ยุทธศาสตร์ปี 60 “ออมสิน”หนุนรายย่อย SMEs – Start up

ชู 6 ยุทธศาสตร์ปี 60 “ออมสิน”หนุนรายย่อย SMEs – Start up

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าทิศทางการดำเนินงานของธนาคารฯในปี 2560 กำหนดไว้ 6 ด้าน คือ 1.การบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2.ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน 3.แก้ไขหนี้นอกระบบ 4.ธนาคารผู้สูงวัย 5.SMEs Start up และ 6.Digi-Thai Banking ดำเนินภายใต้กลยุทธ์ เพื่อบริการแก่กลุ่มลูกค้าหลัก 3 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มลูกค้าฐานรากรายย่อย 2.กลุ่มลูกค้าบุคคล และ 3.กลุ่มลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีและภาครัฐ

ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารฯได้ดำเนินนโยบายภายใต้ 4
ภารกิจหลัก ได้แก้
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง GSB New Generation – เป็นธนาคารเพื่อสังคม
และดำเนินงานตามนโยบายรัฐ
ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี

          ส่วนผลการดำเนินงานปี 2559 กำไรสุทธิหลังสำรองหนี้กว่า 25,000 ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยยังคงเป็นรายได้หลัก
ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสูงกว่าปีก่อนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น
สินทรัพย์รวมโตกว่า
2.5 ล้านล้านบาท
จากยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นกว่า
77,000 ล้านบาท ส่วนสินเชื่อลดลง
0.9% จากการรับชำระคืนก่อนกำหนดของสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ภาพรวมส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งโครงการ/มาตรการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ
และสามารถควบคุม
NPLs ลดเหลือ 2.04%
เป็นไปตามแผนงานที่นำเสนอกระทรวงการคลัง

             นายชาติชายกล่าวต่อไปว่า
ภารกิจด้านการส่งเสริมการออมในฐานะสถาบันเพื่อการออม ปรากฏว่า มียอดเงินฝากรวม
2,160,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 77,601 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73 โดยในปี 2559 ธนาคารฯ
ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายที่ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ออมเงิน
ทั้งเงินฝากและสลากออมสินพิเศษ
3 ปี และสลากออมสินพิเศษ 5 ปีสำหรับเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 1,901,851 ล้านบาท มียอดลดลงจากสิ้นปี 2558 จำนวน 17,808 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 0.93 โดยเฉพาะจากการรับชำระคืนก่อนกำหนดของสินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ กว่า 100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมยอดชำระคืนดังกล่าว
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยและ
SMEs ยังคงเติบโตต่อเนื่อง

 

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ +66 2102 0379 ต่อ 506

แสดงความคิดเห็น