หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ การสร้างคุณวุฒิวิชาชีพเกษตรกรไทย

กรณีการจัดทำโครงการ “มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นการน้อมนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายนั้น ถือเป็นการน้อมนำการปฏิบัติตามหลักพระราชดำริ อย่างแท้จริงมาปรับใช้เพื่อในการสร้างมาตรฐาน และคุณวุฒิวิชาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านองค์ความรู้ และฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับองค์ความรู้ที่ถ่องแท้ เกี่ยวกับหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้น นายปราโมทย์ ไม้กลัด ประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน ได้กล่าวความหมายไว้ว่า “เป็นพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทฤษฎีใหม่ เป็นขั้นของความเข้าใจและจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนคือ 30 เปอร์เซ็นต์ ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝน ต่อมา 30 เปอร์เซ็นต์ ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารเพียงพอตลอดปีลดค่าใช้จ่าย ถัดมา 30 เปอร์เซ็นต์ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เหลือก็นำไปจำหน่าย และสุดท้าย 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน หากเกษตรกรเข้าใจคำว่าทฤษฎีใหม่แน่นอนว่าครอบครัวเกษตรกรนั้นจะมีงานทำตลอดทั้งปี ทำให้เกิดทักษะ เกิดความขยันในการทำงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และค่าตอบแทนแน่นอน ผลิตผลที่ผลิตในพื้นที่ย่อมมีกินตลอดปี […]

นายกฯ แจงเหตุ “ยางราคาตก” พร้อมแนวทางแก้ไข

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ว่า  ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคา “ยางพารา” ที่ตกต่ำ ซึ่งเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจในภาพรวม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาไปในแนวทางที่จะร่วมมือกันได้ เรื่องที่ 1. คือประเด็นราคายางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ มีความเกี่ยวโยงกับมากมาย กับสถานการณ์หลายอย่าง เช่นราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งสะท้อนต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์ สามารถใช้ทดแทนยางธรรมชาติได้  เช่น ช่วงในปี 2540 ถึง 2548 น้ำมันราคาแพง ทำให้ราคายางสังเคราะห์แพงตามไปด้วย ส่งผลให้หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย หันไปส่งเสริมให้ปลูกยางพาราในประเทศ เพื่อลดการนำเข้ายางสังเคราะห์ แต่พอราคาน้ำมันลด ราคายางสังเคราะห์ก็ลดตาม แต่ปริมาณยางธรรมชาติยังคงมาก และเกินความต้องการของตลาด เพราะหันไปใช้ยางสังเคราะห์ ทำให้ราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เรื่องที่ 2. คือปริมาณการผลิตยางพาราซึ่งมีจำนวนมาก เกิดสภาวะล้นตลาด สืบเนื่องจากข้อแรก ทำให้ผลผลิตในช่วงปัจจุบันนั้นมีจำนวนมาก เกิดความไม่สมดุลกัน ที่สำคัญเกษตรกรสวนยางไทยนั้น เน้นปลูกยางเป็น “พืชเชิงเดี่ยว” มาก ทำให้เมื่อราคายางผันผวน […]

ปีหน้าฟ้าสดใส จาก “Sickman of Asia” สู่ “Hub of Asean”

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายในการปาฐกถาพิเศษ ในงาน “THAILAND 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า “ในปีหน้า หรือปี 2018 ตนคิดว่าเป็นปีแห่งโอกาสสำหรับประเทศไทยที่จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง

ลิเกเรื่องเดิมๆ ตอน “เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น” ใครอยากเห็นนโยบายศก.ประชาธิปัตย์ ยกมือขึ้น

ตามสไตล์ “หน้าอ่อนฟันน้ำนม” แบบ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกับนโยบายเศรษฐกิจ และ แนวทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และแสดงความเป็นห่วง “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี ก็เป็นธรรมดาของพรรคประชาธิปัตย์ ที่บทบาทแบบนี้ เป็นเรื่องซึ่งเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง ถ้าจะพูดให้เพราะก็คือการ “สร้างเครดิตให้กับตัวเอง ด้วยการวิจารณ์คนอื่น” แต่ถ้าจะพูดแบบภาษาบ้านๆ ก็คือการ “เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น” จนเป็นเรื่องชินชา ตามประสาชาวบ้านที่ตั้งสมญานามให้ว่าเป็น “สไตล์การเมืองแบบลิเก” และอาจเป็นสมญานามของหัวหน้าพรรคที่ได้ชื่อว่า สไตล์ “ฟันน้ำนม”!! เนื้อหาใจความเกี่ยวกับความห่วงใยแบบฟันน้ำนม สรุปได้ว่า มีการระบุถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล และเรื่องของแนวนโยบายทางเศรษฐกิจ ที่จะยังคงยึดแนวทางเดิม ตามที่รองนายกรัฐมนตรีได้เคยประกาศไว้ โดย อธิบายแบบฟันน้ำนมว่า หลายโครงการ อาทิ ช้อปช่วยชาติ และนโยบายเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ วาทะกรรมลิเกแบบเดิมๆ สไตล์ฟันน้ำนมแบบนี้ บอกได้เลยว่า ไม่ต้องเสียเวลาไปตอบโต้ และแทบไม่มีราคาให้ต้องมานั่งรับฟัง …. ถ้านโยบายเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เองก็ยังไม่ได้มีการนำเสนออะไรที่ดีกว่านี้ออกมาเพื่อให้เป็นทางเลือก และนโยบายที่ผ่านของพรรคประชาธิปัตย์เองทุกยุคทุกสมัยก็ใช่ว่าจะสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งไปกว่านโยบายที่เป็นอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันได้ ยกตัวอย่างเอาแค่ นโยบายไทยเข้มแข็งนั่นปะไร เศรษฐกิจไทยไปโลดกระนั่นหรือ? หนักไปกว่านั้น ตอนหัวหน้าพรรคฟันน้ำนมเป็นนายกฯ […]

นายกฯ ชี้พรรคการเมืองปฏิรูปตนเอง เพื่อประชาชน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ว่า นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช.ไม่ได้มีเจตนาทางด้านการเมือง หรือจะไปสร้างความขัดแย้งกับบรรดานักการเมือง พรรคการเมืองที่ดีๆ ทำเพื่อชาติบ้านเมือง มีมากมาย เราก็สมควรสนับสนุน ตนเพียงแต่สร้างความเข้าใจ สร้างหลักคิดให้กับพี่น้องประชาชนกับกลุ่มทุกฝ่ายทุกหมู่เหล่า

ถอดรหัส “ดร.สมคิด” จับทิศทางนโยบายศก.ไทย ปีหน้า

จะถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งก็ว่าได้ กับ ปาฐกถาของ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนา “Thailand Economic Outlook 2018: An Era of business Transformation” ที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ฯ โดยเป็นช่วงพิเศษส่งท้ายปี และเป็นช่วงเวลาพอดิบพอดีกับที่หลายคนกำลังจับตามอง กับกระแสปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเป็นข่าวที่หลายคนก็ให้ความสำคัญ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือแรงบันดาลใจ

“พลังศรัทธาทรงอานุภาพเคลื่อนย้ายได้แม้กระทั่งขุนเขา” หรือ “Man can move mountains by faith” เป็นประโยคอมตะที่ “มหาตมะ คานธี มหาบุรุษแห่งแดนภารตะ” เคยกล่าวไว้เมื่อดีตกาลนานโพ้น แต่มาปรากฏรูปธรรมให้ประจักษ์ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างที่สุดที่ประเทศไทยยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งคนไทยจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารวมตัวกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

“ศก.พอเพียง” กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสหกรณ์ทั่วปท.

น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ทั่วประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในการดำเนินงาน

นายกฯแจง บัตรสวัสดิการประชารัฐ เป็นประโยชน์ต่อทุกคน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้มีรายได้น้อย

ปลดล็อค “ธงแดง” ICAO แต่ยังมี “งานยาก” รออยู่

แม้ว่าองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ได้ประกาศถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน (ปลดธงแดง) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา หลังจากเข้ามาตรวจสอบ และพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน (SSC) จำนวน 33 ข้อ โดยประกาศติดธงแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าไทยยังไม่มีการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนอย่างเพียงพอภายใต้มาตรฐานของ ICAO เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

1 2 3 31