นายกฯ เตรียมตั้ง “สถานีวิทยุเด็กและครอบครัว” ห่วงเด็กไทยโตไปไร้คุณภาพ

   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า สำหรับคำขวัญของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ซึ่งตนเห็นว่าศักยภาพของเด็กไทย ไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่าเด็กชาติไหนๆ ในโลก       ทั้งนี้จากคำขวัญ “วันเด็ก” ที่มอบให้ ตนอยากให้เด็กไทยในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของเราเองได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากเด็กของเราขาดซึ่ง “ครู” ที่มากด้วยคุณภาพ และศักยภาพ เพราะ “ครู – นักเรียน” มีความผูกพัน เชื่อมโยงกัน เหมือน “เหตุและผล” เมื่อเหตุดีผลก็งดงามตามมาด้วย        ดังนั้น ตนจึงขอมอบคำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 62 ประจำปี […]

นายกฯ ห่วงปัญหาหนี้ เร่งเยียวยาสร้าง ศก.ฐานราก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า ปัญหาหนี้สิน ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นภาระของผู้มีรายได้น้อยที่ฉุดรั้งการพัฒนาคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยหนี้ครัวเรือนของประเทศเราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง คือภาระหนี้ของประชาชนคิดเป็นเกือบร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดของประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายสาธารณะที่ไม่ได้มุ่งหรือส่งเสริมการออมอย่างจริงจัง และมีลักษณะเป็นบริโภคนิยมในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันรัฐบาลได้มีหลายมาตรการทั้งการปรับโครงสร้าง การพักชำระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ รวมทั้ง “คลินิกแก้หนี้” และให้ความรู้ด้านการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็ง กับผู้ที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงิน และหนี้นอกระบบให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียง “มาตรการเยียวยา” ระยะสั้นที่ช่วยบรรเทาภาระให้บางส่วนเท่านั้น ดังนั้นจะต้องมีการแก้ปัญหาหนี้เหล่านี้ให้ได้อย่างยั่งยืน ในระยะยาวนั้น ตนคิดว่านอกจากในเรื่องของการเพิ่มรายได้ ที่รัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในหลายด้านแล้ว เราก็ต้องอาศัยการปรับตัวของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเพิ่มวินัยการเงินและการเก็บออมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการออมก็มีหลายวัตถุประสงค์ ทั้งออมเพื่อมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ออมแบบมีเป้าหมาย ทั้งนี้ “การออม” ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่เราต้องใส่ใจ และปลูกฝังเยาวชนไทยในวันนี้ เราก็ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะยังมีงานทำหรือไม่ มีรายได้ มีเรี่ยวแรงในการทำมาหาเลี้ยงชีพหรือไม่ หรือต่อไปเมื่อเราเกษียณอายุไปแล้วไม่มีรายได้ หากไม่มีเงินออมไว้ในอดีตที่เพียงพอเลี้ยงตัวเองได้แล้วจะทำอย่างไร หลายคนก็บอกว่าเงินจะใช้ยังไม่พอ จะออมได้อย่างไร ถ้าคิดแบบนี้ไม่มีทางแก้อะไรได้ ยิ่งหากใครไม่มีลูกหลาน ไม่มีใครให้พึ่งพาก็จะเป็น “ทางตัน” ในชีวิตบั้นปลาย ตนก็ต้องเตือนกันวันนี้ เราคงจะต้องคิดเสียตั้งแต่วันนี้ ด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนั้น […]

“สัญญาขายฝาก”แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 ว่า ตัวอย่างความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ตนให้ความสำคัญ ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาหนี้สิน ก็คือ เรื่อง “กฎหมายขายฝาก” ซึ่งคาดว่าจะมีข้อสรุปได้ ในไม่ช้า ตนได้ยินมา 40 กว่าปี ถึงเรื่องของเกษตรกรรายย่อยที่มักสูญเสียที่ดินทำกินไป เพราะ “สัญญาขายฝาก” เนื่องจากยากไร้ ขาดเงินทุน และเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ อย่างเช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ จึงต้องหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากนายทุนเงินกู้เรียกร้องให้นำโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกัน โดยการทำ “สัญญาขายฝาก” สำหรับพี่น้องเกษตรกรเหล่านั้น ไม่มีความรู้ทั้งเนื้อหาของสัญญา ไม่รู้ทั้งกฎหมายขายฝาก สมัยก่อนบางทีก็อ่านหนังสือไม่ได้ด้วย หลักการตามกฎหมายเขาว่า…กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะตกเป็นของผู้รับขายฝากทันที นั้นกฎหมายท่านต้องเรียนรู้ด้วย ยกเว้นแต่ผู้ขายฝากจะมาไถ่ถอนตามกำหนดเวลา ถ้าไม่ไปถอนตามเวลาก็ทันที เราเสียเปรียบตลอดถ้าเราไปยอมเขาแบบนั้น แต่ทุกคนเดือดร้อนจะให้ทำอย่างไร ผู้รับขายฝากก็สามารถไปจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินนั้นได้เลย ทำกันง่าย ๆ ที่สำนักงานที่ดิน ง่ายกว่าการบังคับจำนองอีก บางทีเวลาถึงกำหนดไถ่ถอนการขายฝาก นายทุนเงินกู้ก็ไม่อยู่ไม่ว่างเสียดื้อ ๆ ก็ให้มันเลยเวลาไป […]

“คุมธุรกิจของต่างด้าว” บทเรียนและทางออกของกฎหมาย โดย TDRI

“หากประเทศไทยต้องการที่จะก้าวไปสู่เศรษฐกิจ 4.0 มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง “ปลดล็อก” ข้อจำกัดในการลงทุนของคน ต่างด้าวในภาคบริการแบบเหมาเข่งที่มีอยู่ โดยปรับบัญชี 3 ประเภทของธุรกิจ ที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาประกอบกิจการ”

นายกฯ ขอ “คำพูด” เชิงสร้างสรรค์ เป็นของขวัญปีใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ว่า รัฐบาลและ คสช. ได้พยายามที่จะทำให้ทุกคนได้รับความสุขและความพอใจอย่างยั่งยืน มากกว่าความพอใจเพียงชั่วคราว โดยไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ที่ทำมาในสมัยของรัฐบาลก่อนๆ โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน หรือวางโครงสร้าง ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืน ให้กับรายได้ของพี่น้องประชาชนใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส ลดความยากจน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ว่า  จากการที่ ธนาคารโลก ได้จัดทำรายงานแนวโน้มการเติบโตแบบมีส่วนร่วมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในระยะยาว โดยระบุว่า ประเทศไทยมีพัฒนาการก้าวหน้าไปมาก กล่าวคือมีประชากรที่เริ่มหลุดพ้นจากความยากจน และมีสัดส่วนของประชากรที่ก้าวสู่รายได้ระดับปานกลางในสัดส่วนที่สูงขึ้นที่ไม่มีผู้อยู่ในความยากจนขั้นรุนแรงตามเกณฑ์ของธนาคารโลก                   ทั้งนี้ธนาคารโลกได้เสนอว่า การที่จะลดระดับความยากจนและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้ปานกลางให้ได้อย่างยั่งยืนนั้น ควรต้องทำตามมาตรการ 3 ด้านพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่องอันได้แก่             (1) การให้โอกาสทางเศรษฐกิจกับประชาชนผ่านการสร้างงานที่ให้รายได้สูงขึ้น และ การเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น             (2) การสร้างความมั่นคงทางรายได้ ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านการมีระบบการดูแลด้านสังคม […]

งานหัตถกรรมร่วง เพราะตลาดหดตัว

งานหัตถกรรมจัดเป็นธุรกิจดาวร่วงอันดับ 1 ของไทยในปีหน้า สาเหตุสำคัญเกิดจากขาดการพัฒนาเชิงคุณภาพ ดีไซน์ การใช้สอย และขาดคนสานต่อ ตลาดหดตัว

เทคโนฯการสื่อสาร ดาวรุ่งอันดับ 1 ของปีหน้า

จากรายงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ (ผู้ให้บริการโครงข่าย) เป็นธุรกิจอันดับ 1 ที่จะเป็นดาวรุ่งในปีหน้า ทั้งนี้เป็นผลมาจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่พัฒนาเปลี่ยนผ่านเป็นยุคดิจิทัล

นายกฯ ขอคนไทยตรวจสอบ-ต่อต้านคอร์รัปชั่น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า ตนเคยฝาก “สมการแห่งความสำเร็จ” ในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ไว้ว่า “ความสำเร็จ ประกอบไปด้วย ความเพียร และความร่วมมือ” โดยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาระดับโลก เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศและเป็น “สนิมเนื้อใน” ที่ก็ต้องการความร่วมไม้ร่วมมือ ช่วยกันสอดส่องดูแลสังคมและบ้านเมืองของเรา ให้ปราศจาก “เชื้อโรคทุจริตคอร์รัปชั่น” ให้ได้ ทั้งนี้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็น“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ซึ่งรัฐบาลและ คสช. ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้เป็นวาระเร่งด่วนและวาระแห่งชาติ โดยได้มีการดำเนินการที่สำคัญๆ อาทิ ตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) รวมทั้งมีศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องขับเคลื่อนงานและใช้งบประมาณด้านนี้อย่างไม่ซ้ำซ้อน การสร้างกลไกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวงและระดับจังหวัดทุกจังหวัด จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับ ป.ป.ช. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานภาครัฐ “ทุกหน่วย” ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และ 5. จัดสรรอัตรากำลังให้ […]

1 2 3 32