“ชีวิตไม่หยุดพัฒนา เดินหน้าสานต่อ งานกรมชลประทานเพื่อส่วนรวม” ชัยประเสริฐ เนตรอนงค์

บุคคลชลประทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ “ชีวิตไม่หยุดพัฒนา เดินหน้าสานต่อ งานกรมชลประทานเพื่อส่วนรวม” จากเด็กนักเรียนทุนที่มาจากบ้านนอก ในวันที่ก้าวเท้าเข้าสู่เมืองหลวงนั้น มีมุมคิดเพียงขอสถานที่เรียนมีหอพัก จบแล้วมีงานทำ ไม่เป็นภาระของพ่อแม่ “เท่านี้พอแล้ว” แต่กระนั้นเมื่อความมุ่งมั่นที่ต้องการจะทำเพื่อผู้อื่นเข้ามาปรับมุมคิด ชีวิตของ ชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ จึงเปลี่ยนไป เรียกว่ามีประสบการณ์ที่น่าสนใจไม่แพ้บุคคลชลประทานท่านอื่นๆ เลย เด็กบ้านนอก สู่เมืองกรุง มุ่งเล่าเรียน ชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เล่าให้ฟังว่า เดิมนั้นตนเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเด็กบ้านนอกซึ่งเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน พ่อแม่มีอาชีพทำไร่ ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงหมูส่วนทางด้านการเรียนนั้น ยอมรับว่าไม่ใช่เด็กหัวดีอย่างใครเขา โดยภายหลังจากการจบ มศ.5 ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ก็ได้สอบเอนทรานซ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะชอบการเกษตรปลูกต้นไม้ แต่ปรากฏว่าสอบไม่ติด จึงไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียนอยู่ 1 ปี จากนั้นจึงมีโอกาสสอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนการชลประทาน” โรงเรียนการชลประทาน คืออะไร “จำได้ว่าตอนที่ไปฟังผลสอบที่โรงเรียนการชลประทาน ได้สำรองลำดับที่ 52 โดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชลประทานเลย ได้แต่ถามอาจารย์ว่า […]

สายพระเนตรยาวไกล ‘คลองภักดีรำไพ’… แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองจันทบุรี

สายพระเนตรยาวไกล ‘คลองภักดีรำไพ’… แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองจันทบุรี ‘จันทบุรี’ มีลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขามีความลาดชันสูงส่วนตอนล่างเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลประกอบกับอยู่ในเขตลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีปริมาณฝนมากเฉลี่ยถึง 2,600 มม.เมื่อฝนตกทางพื้นที่ตอนบนน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างผ่านกลางเมืองจันทบุรีรวมทั้งพื้นที่บริเวณข้างเคียงเช่นตำบลจันทนิมิตท่าช้างพลับพลานารายณ์คลองนารายณ์จึงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ขยายออกไปมีการเพิ่มสิ่งก่อสร้างถมดินสิ่งเหล่านี้เข้าไปขวางทางน้ำไหลแทนที่น้ำจะไหลลงทะเลเร็วกลับกลายไปเป็นการชะลอน้ำให้ขังอยู่ในเมืองยิ่งถ้าเป็นช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนยิ่งทำให้การระบายล่าช้าออกไปอีก 3-5 วันอีกทั้งจังหวัดจันทบุรียังไม่มีแหล่งชะลอหรือเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ทำให้ชีวิตคนที่นี่ต้องขึ้นอยู่กับน้ำจากฝนอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2542 ชาวจันทบุรีต้องเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ100 ปีอันเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องเฉลี่ย 3,500 มม. ก่อให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการเป็นจำนวนมากมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท ท่ามกลางสายน้ำที่เชี่ยวกรากจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งนั้นอยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาโดยตลอดทรงห่วงใยและทรงพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองจันทบุรีให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “มีถนน 3 สายขนานกันที่กั้นน้ำวิธีที่จะทำก็คือต้องดูว่าน้ำมันลงมาที่ไหนก็ดูได้ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไปดูก็จะเห็นได้ไปสำรวจดูว่าน้ำจะลงทางไหนแล้วก็ได้ทำการระบายน้ำคือช่องระบายน้ำที่สอดคล้องกันและถึงเวลาฝนลงมาน้ำลงมาก็สามารถที่จะระบายออกไปได้ไม่มีปัญหาสามารถที่จะระบายน้ำออกไปไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนถ้าถึงเวลาที่ต้องการน้ำเก็บเอาไว้ก็มีทำเป็นประตูน้ำกักเอาไว้ไม่ให้น้ำไหลไปโดยไร้ประโยชน์แต่ถึงเวลาก็ปล่อยน้ำออกไปได้” กรมชลประทานได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมชลประทานศึกษาออกแบบและดำเนินการก่อสร้างจึงเป็นที่มาของคลองผันน้ำสายใหม่ (คลองภักดีรำไพ) ภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนโดยกรมชลประทานได้ทำการขุดคลองผันน้ำสายใหม่เริ่มต้นจากทุ่งลาซาลตำบลจันทนิมิตผ่านทุ่งสระบาปเชื่อมต่อคลองอ่างลงทะเลที่บ้านหนองบัวความยาว 11.6 กิโลเมตรแยกจากแม่น้ำจันทบุรีก่อนเข้าถึงตัวเมืองเหนือฝายยางเพื่อผันน้ำส่วนเกินศักยภาพของแม่น้ำจันทบุรีที่รองรับปริมาณน้ำได้ 500 ลบ.ม./วินาทีไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีแล้วระบายออกสู่ทะเลโดยสามารถผันน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีได้สูงสุด 300 ลบ.ม./วินาที นายสัญชัยเกตุวรชัยอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างคลองผันน้ำสายใหม่ (คลองภักดีรำไพ) ตั้งแต่ปี 2552 ภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีอาคารควบคุมบังคับน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งประกอบด้วยประตูระบายน้ำปากคลองผันน้ำทำหน้าที่รับน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีเข้าสู่คลองผันน้ำสายใหม่ประตูระบายน้ำคลองอ่างทำหน้าที่ทดน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในคลองและสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองตะเคียนทำหน้าที่ป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มและระบายน้ำในกรณีน้ำทะเลหนุนสูงจะทำการปิดบานจำนวน 8 บานและใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่องสูบระบายน้ำออกสู่ทะเลและฝั่งตะวันออกของคลองจะมีอาคารสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำจำนวน 4 แห่งทำหน้าที่รับน้ำจากเทือกเขาสระบาปเข้าสู่คลองผันน้ำสายใหม่ไม่ให้ไหลบ่าเข้าสู่เขตเมืองจันทบุรีและนอกจากเรื่องของการบรรเทาอุทกภัยแล้วคลองผันน้ำสายใหม่(คลองภักดีรำไพ) ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำจืดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อีกประมาณ 2 ล้านลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกจำนวน 5,000 ไร่นอกจากนี้2 […]

วีระเพ็งทอง : ผมไม่เคยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวแต่ผมนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมหลัก

“วีระเพ็งทอง” ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี “เดินตามรุ่นพี่เพื่อส่งต่อจิตวิญญาณที่ดีสู่รุ่นน้อง” “ผมไม่เคยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวผมพูดเสมอว่าขอให้น้องๆทุกคนทำงานโดยมองผลประโยชน์ส่วนรวมและองค์กรเป็นหลัก” คำกล่าวจากนายวีระเพ็งทองผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีบุคคลชลประทานที่ทำงานในรั้วกรมชลประทานกว่า 30 ปี เรียนตามเพื่อน เรื่องมีอยู่ว่าวีระเพ็งทองเดิมเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาศัยอยู่ที่เกาะสมุยคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพทำสวนส่วนด้านการศึกษานั้นเขาจบระดับชั้นม.ศ.3 จากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนทวีธาภิเศก จ.กรุงเทพมหานคร เรียกว่าชีวิตราบเรียบจนแทบไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าในภายภาคหน้านั้น เขาจะได้เป็นข้าราชการสังกัดกรมชลประทานเลยแม้แต่น้อยกระทั่งวันหนึ่ง… วันที่ถึงทางแยกต้องก้าวเข้าสู่โลกของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยทางหนึ่งคือเลือกที่จะสอบเอ็นทรานซ์เหมือนเช่นนักเรียนคนอื่นทั่วไปอีกทางคือเสียงกระซิบจากรุ่นพี่ให้เลือกสอบเข้าเรียนที่วิทยาลัยการชลประทานแต่สำหรับวัยรุ่นอย่างวีระแล้ว…เพื่อนนั้นสำคัญเสมอแรงจูงใจดูเหมือนจะเอนเอียงไปทางเสียงกระซิบเสียมากกว่า รุ่นพี่สอนให้อดทน “สำหรับวิทยาลัยการชลประทานผมเข้าศึกษาในรุ่นที่ 38 มีชื่อฉายาที่รุ่นพี่ชลประทานตั้งให้ว่า ‘เป็ง’ ผมเป็นคนพูดไม่เก่งแต่สิ่งที่ผมจำได้ดีและอยากจะถ่ายทอดในครั้งนี้คือเรื่องการรับน้องเพราะรุ่นของผมถือว่ามีการรับน้องที่ยาวนานที่สุดร่วม 3 เดือนใครหลายคนอาจคิดว่าการรับน้องจะเป็นช่วงเวลาที่ลำบากใจอยู่บ้างแต่มองในมุมของผมนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่ชลประทานนั้นแม้จะดูก้าวร้าวไปบ้างตามสไตล์ผู้ชายแต่ก็ไม่ได้เกินขอบเขตแต่สิ่งที่แฝงมาต่างหากที่สำคัญนั่นคือรุ่นพี่ได้ทำให้ผมเป็นคนที่มีความอดทนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำคุณสมบัติข้อนี้ติดตัวผมมาจนถึงทุกวันนี้” มุมคิดของวีระนั้นทำให้เห็นว่าเมื่อวันหนึ่งสถานภาพของเขาเปลี่ยนจากรุ่นน้องมาเป็นรุ่นพี่จึงไม่แปลกที่เขาจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องของตนออกมาได้เป็นอย่างดี “ถ้าอยากรู้ว่าผมสอนรุ่นน้องอย่างไรต้องลองถามรุ่นน้องผมเอาเอง” วีระเปรยด้วยอารมณ์ขบขัน รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ภายหลังจากจบสถานภาพการเป็นนักศึกษาวีระได้เข้ารับตำแหน่งเป็นนายช่างชลประทานระดับ 2 สังกัด จ.นครศรีธรรมราชสำนักงานชลประทานที่ 15 ทำงานในฝ่ายวิศวกรรมมีหน้าที่หลักในการตรวจประมาณการแต่อยู่ได้ 1 ปีก็ย้ายมาประจำที่โครงการชลประทานนครศรีธรรมราชมาทำด้านงานก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำและแล้วบททดสอบฝีมือความอดทนของวีระก็มาถึง… ประมาณปี 2531 เกิดน้ำท่วมที่น้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเกษตรกรเดือดร้อนประสบปัญหาพืชผลล้มตายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นจำนวนมากวีระซึ่งขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 บอกกับทีมงานวารสารว่าเขารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนในการช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยและหลังจากเหตุการณ์ร้ายนี้ผ่านพ้นไปเขายังได้ทำงานสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่บริเวณซึ่งได้รับความเสียหายมาสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตาปีตอนล่างใน อ.พิปูนและอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช “การได้ทำงานใต้เบื้องพระยุคลบาทถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของผมแต่กระนั้นก็จะเห็นว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำให้แล้วเสร็จนั้นก็ไม่ใช่ว่างานของเราจะจบเพราะสำหรับงานชลประทานนั้นเราจะต้องจัดทำระบบส่งน้ำวางแนวระบบส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือในภาคการเกษตรจัดการให้น้ำเข้าถึงให้เกษตรกรได้มีผลผลิตอีกทั้งยังจัดสรรที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในอีกหนึ่งช่องทาง” วีระให้สัมภาษณ์ถึงภาระหน้าที่และความภาคภูมิใจของตน จะว่าด้วยโชคก็ไม่ใช่จะว่าด้วยดวงก็ไม่ถูกเพราะจากผลงานต่างๆที่วีระได้ทำออกมาให้เห็นนั้นล้วนมาจากความตั้งใจจริงที่ส่งไปถึงสายตาผู้บริหารกรมชลประทานทุกสมัยการงานของเขาเกิดการเติบโตและก้าวเดินอยู่ตลอดจนวันนี้ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี “รุ่นพี่ผมท่านหนึ่งสอนผมไว้ว่า ‘การทำงานที่ดีเราต้องเดินเข้าไปหาเกษตรกรเราต้องเข้าไปหาเข้าไปดูแลพวกเขาทำให้เขาเข้มแข็งเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้พวกเขาก้าวเดินไปพร้อมกับพวกเราซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเราทุกคนนั่นเอง’” วีระเปรยถึงคำกล่าวจากรุ่นพี่ที่ตนเคารพ สุดท้ายจากใจพี่สู่น้อง “ผมจะบอกน้องๆ ทุกคนเสมอว่าการทำงานต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมทุกการทำงานต้องมีตัวชี้วัดให้เห็นถึงความพัฒนาและที่สำคัญเราเป็นข้าราชการของในหลวงจงทำงานให้สมเกียรติยึดถือเสมอว่าลูกค้าของเราคือเกษตรกรประชาชนคือผู้บริโภคจงตั้งมั่นที่จะทำงานเพื่อพวกเขาเหล่านั้นให้สมกับเงินเดือนที่เราได้รับมาขอให้เชื่อว่าการทำดีย่อมส่งผลดีกับเราแน่นอน” […]

ประมวลภาพบรรยากาศเปิดงาน “OTOP City 2016 ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี” ชุดที่ 1

“OTOP City 2016 ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี โดยรวมสินค้าโอท็อปจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จัดแสดงออกร้าน รวมถึงสินค้าโอท็อปแบรนด์เนม และ สินค้า โอท็อปที่ขายบนเครื่องบินของการบินไทย ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00–21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บทเพลงซึ้งถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 กลั่นจากใจอาลัยผ่านเสียงร้องศิลปินดัง

ข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมาถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศ ที่เชื่อว่าจะตราตรึงอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศไปตราบนานเท่านาน จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นถึงการแสดงออกซึ่งความอาลัยและจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านในรูปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณท้องสนามหลวง การวาดภาพของบรรดาศิลปินรวมถึงนิสิตนักศึกษา และยังมีกิจกรรมอื่น ๆอีกมากมาย

ฟังกันหรือยัง ! 48 บทเพลงพระราชนิพนธ์

อัจฉริยภาพทางดนตรีในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในหลาย ๆด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของดนตรี พระองค์ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง แยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วย ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างแท้จริง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน” พระองค์ทรงเครื่องดนตรีได้ดีหลายชนิด ทั้งประเภทเครื่องลมเช่นแซกโซโฟน คลาริเนต และประเภทเครื่องทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต รวมทั้งเปียโน และกีตาร์์ ที่ทรงฝึกเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลง และเพื่อทรงดนตรี ร่วมกับวงดนตรีส่วนพระองค์ ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงเมื่อมีพระชนมพรรษาได้ 18 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2489 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง “แสงเทียน” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก โดยทรงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น 48 เพลง ทุกเพลงล้วนมีทำนองไพเราะประทับใจผู้ฟัง สอดคล้องกับเนื้อร้อง ซึ่งมีคตินานัปการ และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ก็พระราชทานเพลงปลุกใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ข้าราชการ ทหาร พลเรือน และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติมิให้เกิดความย่อท้อในการทำความดี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อตนเองและสังคม ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์ทางอ้อมในหลายด้าน อาทิทรงใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กับนิสิตนักศึกษา โดยเสด็จฯไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ อยู่นานกว่า 10 ปี แม้ในคราวเสด็จเยือนต่างประเทศก็ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานาประเทศได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พระปรีชาสามารถด้านดนตรี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศ ที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งแม้แต่ในเรื่องของดนตรีก็มิได้เว้น นับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้จริง ๆ

test

1.เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน https://www.youtube.com/watch?v=mqz76v4jrhI 2.เพลงยามเย็น หรือ Love at Sundown https://www.youtube.com/watch?v=yqgZYQOP1PQ 3. สายฝน หรือ Falling Rain https://www.youtube.com/watch?v=abzNRTAyVt0

คำต่อคำ แถลงการณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 13 ตุลาคม 2559 กรณี พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสวรรคต

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระบุว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในราชอาณาจักร และในต่างประเทศทั่วโลกทุกท่าน วันที่ชาวไทยทั้งปวง ไม่ต้องการแม้แต่จะนึกคิด และไม่ปรารถนาแม้แต่จะได้ยิน ก็มาถึง เมื่อสำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว ในวันนี้ ณ โรงพยาบาลศิริราช ถือว่าเป็นการสูญเสีย และความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย ทั้งประเทศ นับแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489

คำต่อคำ แถลงการณ์ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐในตรี วันที่ 13 ตุลาคม 2559 กรณี พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสวรรคต

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระบุว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในราชอาณาจักร และในต่างประเทศทั่วโลกทุกท่าน วันที่ชาวไทยทั้งปวง ไม่ต้องการแม้แต่จะนึกคิด และไม่ปรารถนาแม้แต่จะได้ยิน ก็มาถึง เมื่อสำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว ในวันนี้ ณ โรงพยาบาลศิริราช ถือว่าเป็นการสูญเสีย และความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย ทั้งประเทศ นับแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489

ถึงคิวคนจน ! คลังเล็งจัดรัฐสวัสดิการช่วยผู้มีรายได้น้อย

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีการประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการเร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และได้รับมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมในโครงการ e-Payment ภาครัฐ

1 2 3 6