ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ปี พ.ศ.2559-2562

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559 – 2562 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาพโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 แต่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในพื้นที่แนวรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยภาพรวมปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลี่ยงแรงต้านไว้ก่อน

“แจ่วบอง” ของดีขึ้นชื่อเมืองดอกบัว ของฝากที่ชาวบ้านเตรียมไว้รอรับคณะ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. เดินสายลงพื้นที่ภาคอีสาน เป้าหมายที่จังหวัดอุบลราชธานี

1 7 8 9