“ชีวามิตร”ออกแบบชีวิต “ยิ้มรับกับความตาย”

“ชีวามิตร”ออกแบบชีวิต “ยิ้มรับกับความตาย”

ทุกคนเกิดมาก็ต้องตาย เคยคิดหรือไม่เมื่อวันหนึ่งคุณต้องเผชิญกับความตายแล้วสามารถเลือกออกแบบความตายของคุณเอง บ่อยครั้งที่การพบปะกับความตายนั้นต้องจบลงด้วยน้ำตาและความโศกเศร้าเสียใจ แต่หากคุณสามารถเผชิญหน้าแล้วยิ้มรับกับความตายนั้นได้….จะดีแค่ไหน

 

ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์   ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดเผยกับ “ Thai Quote” ว่า บจ.ชีวามิตรเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการด้วยกัน คือ 1.การทำงานในด้านการอบรมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การให้ความรู้กับประชาชน

2.การส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกฎหมายการเสียชีวิตในบ้าน หรือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้สามารถกระทำได้ การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกันในโรงพยาบาลได้

ในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายนั้น ได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายของพ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องของการตายที่บ้านซึ่งไม่ต้องทำการชันสูตรพลิกศพสามารถทำได้หรือไม่ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต เรื่องของประกันสุขภาพซึ่งหากผู้ป่วยมีความต้องการที่จะไปทำการรักษาต่อแล้วจะสามารถรับสิทธิ์ในประกันดังกล่าวได้หรือไม่

ประการที่ 3 การเป็นหน่วยงานกลางที่คอยประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่ต้องการให้บริการความช่วยเหลือ หรือบริจาคค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย การบริจาคอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย สร้างองค์ความรู้ อบรมแพทย์ ทำการวิจัย บุคลากร และอาสาสมัคร หรือร่วมทุนกับบริษัทที่สนใจต้องการคืนกำไรสู่สังคมในรูปแบบของกิจกรรม CSR ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของ “ชีวามิตร”จึงเปรียบเสมือนการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมไทย ที่บางครั้งเราไม่เคยคิดถึงช่วงเวลาในระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งไม่ใช่ห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าเสมอไป เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขเมื่อถึงช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตได้

“…ภรรยาของผมเป็นโรคมะเร็งรังไข่ 11 ปี ต่อมามะเร็งมีการแพร่ไปต่อมน้ำเหลืองและปอด เวลาเพียง 1 ปีลุกลามเข้าสู่ระยะท้ายซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้ ผมและภรรยาต่างได้เคยเข้าร่วมรับการอมรมกับท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ด้วยความกรุณาของคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ภรรยาผมจึงได้ทำ Living Will เพื่อปฏิเสธการรักษาเพียงเพื่อยื้อชีวต…จนกระทั่งเดือนสุดท้ายเราจึงตกลงรักษาดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตามที่ได้อบรมมา
การแสดงเจตนาล่วงหน้าว่าควรได้รับการปฏิบัติอย่างไรในวาระสุดท้าย การกล่าวลาบุคคลที่ตนเองรักและสะสางสิ่งที่ค้างคาในใจจึงเป็นเรื่องที่ควรกระทำ และเป็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะเลือกว่าจะเตรียมตัวรับกับความตายอย่างไร เป็นการให้โอกาสผู้ป่วยได้ตายดีและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ป่วย เรื่องดังกล่าวทั้งหมดทำได้ในหนังสือแสดงเจตนาไม่รับการรักษาเพื่อรับความตายได้อย่างมีสติ
ความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนหนีไม่พ้นเราจึงต้องเตรียมตัวตายอย่างมีสติเพราะมันเป็นเรื่องยาก จึงควรเตรียมแต่เนิ่น ๆ เพื่อความไม่ประมาท…”
อย่างไรก็ตามขณะนี้ชีวามิตรได้จัดกิจกรรมอบรม “ศิลปะความตายสู่ความหมายชีวิต -LIVING ART OF DYING” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบความตายเพื่อพบความหมายของการมีชีวิต ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บ. ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โทร 089-816-3116 หรือที่ Facebook.com/Cheevamitr

แสดงความคิดเห็น