“Bike Green Love”ปั่นลดโลกร้อน ฮักแพร่-น่าน

“Bike Green Love”ปั่นลดโลกร้อน ฮักแพร่-น่าน

“ททท.แพร่ชวนนักท่องเที่ยวสายปั่น และผู้สนใจร่วมกิจกรรม I Green ICare“จิตอาสา ลดโลกร้อน” ในเส้นทางจักรยาน Bike Green Love แพร่-น่าน”

*น.ส.เอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เปิดเผยว่า ททท.ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวควบคู่กับการใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดังนั้นททท.จึงได้นำเสนอแนวคิด 7 Greens ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยง่าย อาทิเช่นการปั่นจักรยานเพื่อช่วยลดการสร้างมลภาวะ, การดูแลรักษาทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวทั้งการลดปริมาณขยะและการช่วยกันดูแลไม่ให้มีขยะเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว, การปลูกป่าเพื่อขยายพื้นที่สีเขียวฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึก “ดี” ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม, สร้างความยั่งยืนให้กับสังคม และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง และต่อสภาพแวดล้อมของโลก
“ททท.สำนักงานแพร่ได้จัดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีรักษ์ ฮักแป้-น่าน” โดยความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวรูปแบบGreen Tourism ได้จัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวโดยจักรยาน “ Bike Green love แพร่-น่าน” โดยได้คัดเลือกเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดแพร่และน่าน จำนวน 8 เส้นทาง (แพร่ 4 เส้นทาง,น่าน 4 เส้นทาง)”
อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ และมีเสน่ห์ของความเป็นพื้นที่ชนบทที่จะสร้างความเพลิดเพลิน ความสุข สนุกสนาน สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการ “ปั่น”ไปพร้อมๆ กับชมแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ล้ำค่าด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแพร่-น่าน ได้ชิมอิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่น รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง และจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยว

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 088-924-4942

แสดงความคิดเห็น