จ้างนศ. เคาะประตูบ้านตรวจสอบลงทะเบียนคนจน

จ้างนศ. เคาะประตูบ้านตรวจสอบลงทะเบียนคนจน

ก.คลังจับมือก.ดีอีจัดทำการสำรวจความต้องการและตรวจสอบข้อมูลจริงของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมอบหมายสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นเจ้าภาพดูแล และว่าจ้างนักศึกษาเป็นผู้ลงพื้นที่สำรวจแบบเคาะประตู เช็คทุกบ้านในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

*ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผยว่า จากนโยบายกระทรวงการคลังเรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จัดให้มีการลงทะเบียนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบแรกผ่านไปแล้วโดยมีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 14 ล้านคน

      ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ทำการตรวจสอบผู้ที่มาลงทะเบียนผ่านกลไกของธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เพื่อตรวจสอบด้านคุณสมบัติไปแล้วในเบื้องต้น

      ขณะเดียวกันจะต้องมีการสำรวจถึงเรื่องความต้องการของผู้มีรายได้น้อย ว่ามีความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไรบ้าง โดยเบื้องต้นจากการร่วมหารือตนได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานตั้งอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นแกนหลักในการสำรวจ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียน

       ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดของการว่าจ้างนักศึกษาเป็นผู้ออกสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สถิติ และจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ก่อนทำการวิเคราะห์ผลสำรวจ และกำหนดให้โครงการแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยจะส่งมอบผลวิเคราะห์ในกระทรวงการคลังดำเนินการต่อไปในเดือนกันยายน

     นอกจากการสำรวจความต้องการแล้ว จะต้องทำการสำรวจถึงสภาพความเป็นอยู่จริงของผู้ลงทะเบียนว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของโครงการที่ต้องการช่วยผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง โดยจะต้องขอความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัด และบ.ไปรษณีย์ไทย จำกัดช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานดังกล่าว

     “การดำเนินการสำรวจนั้นจะใช้วิธีเดินเคาะประตูบ้าน สำรวจตามรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการทุกหลังในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการสำรวจโดยการยื่นแบบสอบถามให้กับผู้ลงทะเบียนได้กรอกข้อมูล ซึ่งก่อนการสำรวจในแต่ละจังหวัดนั้นจะต้องจัดอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจถึงวิธีดำเนินการให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่สำรวจก่อน”

     ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการสำรวจอยู่ที่ประมาณ 900 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณในส่วนของการจ้างงานนักศึกษา ประมาณ 80 % ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่น แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ งบประมาณอีก 20 % ใช้สำหรับการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการสำรวจ การว่างจ้างอาจารย์เพื่อทำหน้าที่ดูแลนักศึกษา

     อย่างไรก็ตามสำนักงานสถิติในแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้ประสานงานไปยังสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะเป็นผู้สำรวจข้อมูลดังกล่าวโดยจะเริ่มดำเนินการได้ในทันทีภายในเดือนนี้เป็นต้นไป

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 088-924-4942

แสดงความคิดเห็น