รู้ยัง! 5 เอกสาร ห้ามตำรวจยึดเมื่อทำผิดกฎจราจร

รู้ยัง! 5 เอกสาร ห้ามตำรวจยึดเมื่อทำผิดกฎจราจร

การขับขี่รถบนถนนหลายคนย่อมมีโอกาสกระทำการผิดกฎจราจรได้ เช่นขับผิดเลน เลี้ยวในเขตห้ามเลี้ยว ขับในเลนรถขนส่งสาธารณะ เป็นต้น แต่เมื่อเรากระทำผิดกฎจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิเพียงยึดใบขับขี่ไว้แต่ต้องออกใบรับเพื่อใช้แทนใบขับขี่ชั่วคราว หากตำรวจจะขอเอกสารหรือยึดอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ในตัวผู้ขับขี่ ประชาชนมีสิทธิปฏิเสธได้เพราะตำรวจไม่มีสิทธิยึดเอกสารเหล่านี้

เรื่องนี้ทนายความ “รัชพล ศิริสาคร” ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเอกสารและอุปกรณ์ที่ตำรวจไม่มีสิทธิยึดเอาไป ประกอบด้วย

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. บัตรเครดิต

3. บัตรเอทีเอ็ม

4. กุญแจรถ

5. กุญแจบ้าน

เพราะการยึดใบขับขี่ก็เท่ากับเป็นเอกสารแสดงตัวตนของผู้ขับขี่ที่ชัดเจนแล้ว ไม่จำเป็นต้องยึดบัตรประชาชน เช่นเดียวกับบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต กุญแจรถ กุญแจบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นที่ประชาชนต้องใช้ จึงไม่มีสิทธิยึดได้ด้วยประการทั้งปวง

แสดงความคิดเห็น