กทม. แนะกำจัดยาหมดอายุให้ถูกวิธี

กทม. แนะกำจัดยาหมดอายุให้ถูกวิธี

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร แนะนำวิธีการกำจัดยาที่หมดอายุจากบ้านเรือนอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ตาม “โครงการการกำจัดยาที่หมดอายุจากบ้านเรือนประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม ประจำปี 2560”

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้ยาตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้จากสาเหตุที่ผู้ป่วยได้รับยาจากโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขแล้วรับประทานไม่หมด ทำให้มียาสะสมไว้ที่บ้านเกินความจำเป็น เมื่อเก็บไว้นานจนกลายเป็นยาเสื่อมสภาพและหมดอายุ โดยประชาชนบางรายอาจนำยาดังกล่าวไปใช้ต่อโดยไม่รู้ หรือนำไปทิ้งลงถังขยะและตามแหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ยาฮอร์โมนและยาคุมกำเนิด ซึ่งมีคุณสมบัติ คงสภาพ ทนทาน ฤทธิ์ของยาจะไม่ถูกทำลายด้วยระบบกรองน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา หรือระบบบำบัดน้ำเสีย

สำหรับพฤติกรรมการทิ้งยาโดยไม่ทำลายอย่างถูกต้อง อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นเพื่อการกำจัดยาที่หมดอายุจากบ้านเรือนประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นรูปธรรมและเป็นเครือข่ายต้นแบบ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย จึงขอเชิญชวนประชาชนนำยาเม็ดและยาแคปซูลที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุแล้วไปทิ้งที่ห้องยาของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยทั้ง 68 แห่ง โดยจะจัดวางถังขยะอันตรายสำหรับรวบรวมยาเพื่อนำไป กำจัดต่อไป

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย โทร 0 2 580 8782 ในวันและเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น