ธ.ออมสิน เปิดตัวสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ธ.ออมสิน เปิดตัวสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน เปิดตัว “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ Reverse Mortgage สินเชื่อรูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทย มีวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) ซึ่งได้กำหนดแนวคิดที่ต้องการให้ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้และเป็นเจ้าของบ้าน มีรายได้ในการดำรงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระทางการคลังของรัฐบาลในระยะยาว ซึ่งธนาคารออมสินได้เตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท เปิดให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนี้

สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เหมาะกับการนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกู้ครั้งนี้ โดยธนาคารฯ ให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งหมายรวมถึง เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าจดจำนอง คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารออมสิน อยู่ที่ 7.00% ต่อปี) โดยผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติช่วงเปิดตัวนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ธนาคารฯ จะไม่คิดดอกเบี้ยใน 2 ปีแรก พร้อมกับยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ และเลือกรับ Gift Card Home Pro มูลค่า 1,000 บาท หรือ เครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง หรือ บัตรออมสิน GSB VISA Debit Smart Care วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

ทั้งนี้ จะเริ่มต้นโครงการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม และในส่วนภูมิภาคจะเปิดให้บริการในเขตอำเภอเมืองก่อนเพื่อประเมินผล/ติดตามผล ก่อนจะทยอยขยายให้กู้ได้ทั่วประเทศต่อไป

ด้านคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน โดยผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หลักประกันต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้ กรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หากใช้ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (ราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท)

ในส่วนการจ่ายเงินกู้ ธนาคารฯ จะจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้เป็นรายเดือน นำเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี แต่รวมระยะเวลาจ่ายเงินกู้กับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี เมื่อครบระยะเวลากู้ตามสัญญาแล้ว ผู้กู้สามารถชำระหนี้ปิดบัญชี หรือสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด หากไม่กู้เพิ่มเติมหรือปิดบัญชี ผู้กู้สามารถอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปได้จนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิต

กรณีผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารฯ จะให้สิทธิ์ทายาทชำระหนี้ปิดบัญชี หากทายาทไม่ปิดบัญชี ธนาคารฯ จะขายหลักประกันเพื่อชำระหนี้ปิดบัญชี หากชำระหนี้ไม่พอแต่สามารถชำระต้นได้ ให้ถือว่าเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่ต้องดำเนินการ    สืบทรัพย์อื่นของลูกหนี้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทย เงื่อนไขหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกับเงินกู้ทั่วไป ธนาคารฯ จึงต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินกู้ประเภทนี้ โดยได้กำหนดให้ผู้กู้ คู่สมรส ทายาทของผู้กู้ ต้องได้รับคำแนะนำเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อประเภทนี้อย่างชัดเจนก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งลงนามในแบบฟอร์มการได้รับคำปรึกษาสินเชื่อทุกคนด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Website : www.gsb.or.th, www.facebook.com : GSB Society, Official Line : GSB ธนาคารออมสิน หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115.

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 088-924-4942

แสดงความคิดเห็น