แจงผลพิจารณา “เครื่องกดเบียร์” ในร้านสะดวกซื้อผิดกม.

แจงผลพิจารณา “เครื่องกดเบียร์” ในร้านสะดวกซื้อผิดกม.

นายบุญอยู่ ขอพรประเสริฐ อนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในฐานะโฆษกของคณะอนุกรรมการเปิดเผยถึงผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับกรณีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเครื่องกดในร้านสะดวกซื้อ ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 30 (1) และมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีมติให้นำผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อกรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ด้าน นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่าในส่วนที่เครือข่ายภาคประชาชนได้เสนอให้มีการออกอนุบัญญัติเพื่อกำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเครื่องกดในร้านสะดวกซื้อ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 (6) แห่งพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้นำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรืออนุบัญญัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณายกร่างและเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

พร้อมทั้งยืนยันว่า กรมควบคุมโรคไม่สนับสนุนให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่อื่นๆ เช่นเดียวกันกับการขายแบบเครื่องกดดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้ตระหนักถึงพิษภัยที่เป็นปัญหากระทบทางด้านสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 088-924-4942

แสดงความคิดเห็น