“ครูตู้” พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาเพื่อพสกนิกรชาวไทย

“ครูตู้” พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาเพื่อพสกนิกรชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นถึงประโยชน์ของการสื่อสารผ่านดาวเทียมในการนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อการศึกษาของไทย เนื่องด้วยทรงมองเห็นปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบททุรกันดารและห่างไกลความเจริญ ซึ่งขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้ ประกอบกับพื้นที่ห่างไกล หรือในพื้นที่ชนบทยังคงขาดแคลนครูผู้สอน และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะส่งผลในระยะยาวต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้จัด “โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ ครูตู้” ขึ้น โดยพระราชทานทุนทรัพย์จำนวน 50 ล้านบาท ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทูลเกล้าฯถวาย นำมาจัดตั้ง “มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” เมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู สร้างความเสมอภาคในการศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเรียนรู้ผ่านช่องทีวีได้ตลอก 24 ชั่วโมง เพื่อสามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงเวลา และไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่อีกต่อไป

สำหรับการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมได้เริ่มถ่ายทอดออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 6 ชั้น 6 ช่อง  และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ได้ออกอากาศการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยการถ่ายทอดสดนั้น จะดำเนินการในรูปแบบ  “ถ่ายทอดสด 1 ช่อง 1 ชั้น” ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 12 ช่อง 12 ชั้น สอนโดยครูคนเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน ถ่ายทอดโดยตรงจากโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูประจำวิชา สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ยังมีการออกอากาศช่องการอาชีพ  ช่องอุดมศึกษา  และรายการนานาชาติอีกอย่างละ  1 ช่อง  รวมทั้งสิ้น 15 ช่อง  ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงเป็นประจำทุกวัน  ซึ่งนอกจากการถ่ายทอดและเทปการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานแล้ว ยังมีรายการสอนภาษาต่างประเทศ  อาทิ  ภาษาอังกฤษ  จีน  ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  รายการสารคดีพระราชทาน “ศึกษาทัศน์” และสารคดีต่างประเทศ

ทำให้สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  สามารถให้บริการทางการศึกษาครบวงจรโดยไม่คิดมูลค่าถึง  15  สถานี  จากทั้งโรงเรียนวังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  ซึ่งเปิดสอนวิชาชีพ  อาทิ  ทำกับข้าว  ตัดเย็บเสื้อผ้า  เสริมสวย  คอมพิวเตอร์  ซ่อมเครื่องยนต์ ฯลฯ  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  ทั้ง 3  สถาบัน ให้บริการการศึกษาครบวงจร  ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาชุมชน  และอุดมศึกษา  การออกอากาศผ่านดาวเทียม  ผู้ที่มีจาน  KU Band  หรือเป็นสมาชิก True Vision  จะสามารถชมได้ทั้ง 15 ช่อง  ตั้งแต่ช่อง  True 186 ถึง 199  ซึ่งเป็น ระบบ DTH (Direct To Home)

ขณะเดียวกันมูลนิธิฯ ได้เพิ่มช่องทางให้สามารถรับชมการเรียนการเรียนการสอนได้อีก 2 ช่องทาง คือ 1) ระบบ  e-Learning  ผ่านเว็บไซต์ www.dlf.ac.th  ซึ่งถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลทุกชั้นเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเลือกเข้าชมได้ทั้งการถ่ายทอดสด(Live Broadcast)  เช่นเดียวกับที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ในช่วงเปิดภาคการศึกษา หรือเลือกชมรายการย้อนหลัง(On Demand)  ได้ตามอัธยาศัย  โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการ DLF eLearning เฉลิมพระเกียรติ  2)  Application  “DLTV on Mobile” โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อรับชมบนมือถือหรืออุปกรณ์พกพาอื่น ๆ ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android หรือ IOS  และ 3) eDLTV

ความสำเร็จของการเรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ “ครูตู้” เป็นที่น่าพอใจ และมีสถิติสูงขึ้นทุกปี ขณะนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม จากทุกภาคของประเทศไทย และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 088-924-4942

แสดงความคิดเห็น