พิธีเปิดงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2018:An Era of Business (ชมคลิป)

พิธีเปิดงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2018:An Era of Business (ชมคลิป)

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2018:An Era of Business พร้อมกล่าวปาฐกถา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น