สนธิรัตน์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันแรกของการเข้าทำงานพาณิชย์ฯ (ชมคลิป)

สนธิรัตน์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันแรกของการเข้าทำงานพาณิชย์ฯ (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในกระทรวงพาณิชย์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่ง หลังจากนั้นก็ประชุมกับปลัดกระทรวงพาณิชย์และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเพื่อมอบหมายนโยบาย

แสดงความคิดเห็น