“สแกนรถโดยสาร”คุมเข้มความปลอดภัย รับปีใหม่

“สแกนรถโดยสาร”คุมเข้มความปลอดภัย รับปีใหม่

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าสแกนรถโดยสารต่อเนื่อง ตรวจรถโดยสารและคนขับรถรวมทั้งสิ้น 57,553 คัน แจ้งห้ามใช้รถแล้ว 2 คัน สั่งให้เปลี่ยนรถอีก 25 คัน ย้ำช่วงปีใหม่ 2561 รถโดยสารทุกคัน คนขับรถทุกคน ต้องพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัย ไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทหาร ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการ “สแกนรถโดยสาร” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่กำหนดรวม 212 แห่งทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ประกอบการและพนักงานขับรถรองรับการเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2561

ที่ผ่านมา มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถรวมจำนวนทั้งสิ้น 57,553 คัน พบข้อบกพร่องด้านตัวรถรวมจำนวน 473 คัน ในจำนวนนี้เป็นความบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยรวม 27 คัน โดยดำเนินการพ่นห้ามใช้รถจำนวน 2 คัน และสั่งให้เปลี่ยนรถจำนวน 25 คัน ส่วนพนักงานขับรถพบเฉพาะความผิดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการรวมจำนวน 36 ราย

ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงและตรวจสอบรถทุกคันที่จะนำมาให้บริการประชาชนซึ่งต้องมีความมั่นคง แข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการทำงานของ GPS Tracking ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลติดตามสถานะรถและการเดินรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุผ่านการติดตามการเดินรถ Online แบบ Real-time

อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกจะเข้มงวดเฝ้าระวังการใช้ความเร็วของรถโดยสารตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กรณีพบรถโดยสารใช้ความเร็วเกินกำหนด ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้แจ้งผู้ขับรถให้ลดความเร็วทันที ควบคู่กับการประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดในเส้นทางจัดชุดปฏิบัติการเข้าระงับการใช้ความเร็ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กำชับพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ขับรถด้วยความระมัดระวัง “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%” และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น