“สนธิรัตน์”รับลูก”สมคิด”ปั้นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เป็นที่เที่ยวใหม่

“สนธิรัตน์”รับลูก”สมคิด”ปั้นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เป็นที่เที่ยวใหม่

“สนธิรัตน์” รับลูก “สมคิด” เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สั่งบูมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่ง เป็นจุดเช็กอินใหม่ หวังดึงนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเข้าไปเที่ยวชม ชิม ชอปสินค้าอินทรีย์ หลังเข้าไปช่วยพัฒนาจนเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าป้อนออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เผยจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ชาวบ้าน และผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งเพิ่มขึ้น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทำแผนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยมีแผนที่จะผลักดันให้หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 8 แห่ง ที่กระทรวงฯ ได้เข้าไปส่งเสริมและผลักดันให้เกิดขึ้นได้แล้ว และจากนี้จะผลักดันให้เป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ที่ต้องเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม ไปดูกระบวนการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำเกษตรอินทรีย์

“ตอนนี้กระทรวงฯ ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นมาได้แล้ว 8 แห่ง แผนต่อไปจะผลักดันให้ทั้ง 8 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่จะผลักดันให้คนเข้าไปเที่ยว ไปชม ไปเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไปดูวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งจะทำให้ชาวบ้าน และประชาชนในหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งรายได้จากการจำหน่ายสินค้า รายได้จากคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากขยายตัวเพิ่มขึ้น”นายสนธิรัตน์กล่าว

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่งที่กระทรวงฯ ได้เข้าไปส่งเสริมนั้น ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกมาจำหน่ายในท้องตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็มีสินค้าที่โดดเด่นแตกต่างกัน และสินค้าที่ผลิตได้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก เพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) มาตรฐานของสหภาพยุโรป (อียู) แคนาดา มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) และมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ เป็นต้น

สำหรับจุดเด่นของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แต่ละแห่ง มีดังนี้ 1.หมู่บ้านริมสีม่วง ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการส่งเสริมเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนก.พ.2559 มีสินค้าเด่น คือ มันหวานญี่ปุ่น มะนาว มะม่วง แมคคาเดเมีย สตอเบอรี่ กล้วย พืชผักเมืองหนาว และกาแฟ 2.หมู่บ้านห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ได้รับการส่งเสริมเดือนส.ค.2559 มีสินค้าเด่น คือ ข้าวหอมปทุม ข้าวไรซ์เบอรี่ ผักสวนครัว 3.หมู่บ้านโสกขุมปูน ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร ได้รับการส่งเสริมเดือนส.ค.2559 มีสินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวมะลิแดง ผักสวนครัว 4.หมู่บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้รับการส่งเสริมเดือนก.ย.2559 มีสินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล

5.หมู่บ้านหนองสะโน ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ได้รับการส่งเสริมเดือนมิ.ย.2560 มีสินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวสารบรรจุถุง (ข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องหอมมะลิ) 6.หมู่บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ได้รับการส่งเสริมเดือนมิ.ย.2560 มีสินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวสารบรรจุถุง (ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวดำ ข้าวเหนียว กข.6) ใบหม่อน กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง ตะไคร้ ฟักทอง 7.หมู่บ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้รับการส่งเสริมเดือนก.ย.2560 มีสินค้าเด่น คือ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวโพด งาดำ ถั่วขาว ผักสวนครัว ผลไม้ พืชสมุนไพร และ 8.หมู่บ้าน บางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับการส่งเสริมเดือนก.ย.2560 มีสินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ผลไม้ ผักสวนครัว พืชสมุนไพร

แสดงความคิดเห็น