เตือน 10 จังหวัดใต้เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน

เตือน 10 จังหวัดใต้เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน

“อธิบดีกรมป้องกันฯ” ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักต่อเนื่อง กำชับเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ได้ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 7-11 ธันวาคม 2560 เนื่องจากการติดตามสถานการณ์และสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ซึ่งปริมาณฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ำชายฝั่งทาะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำปัตตานี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร (อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ อำเภอสวี อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอพะโต๊ะ) สุราษฎร์ธานี (อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย และอำเภอดอนสัก) นครศรีธรรมราช (อำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชล อำเภอนบพิตำ อำเภอขนม อำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอนาบอน) สงขลา (อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอรัตภูมิ) พัทลุง (อำเภอกงหรา อำเภอศรีบรรพต และอำเภอศรีนครินทร์) ตรัง (อำเภอห้วยยอด และอำเภอนาโยง) สตูล (อำเภอทุ่งหว้า) ยะลา (อำเภอปันนังสตา และอำเภอธารโต) ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอมายอ และอำเภอทุ่งยางแดง) นราธิวาส (อำเภอสุคิริน และอำเภอศรีสาคร) รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2560

โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ที่ลาดเชิงเขา ชายฝั่งทะเล และจุดอ่อนน้ำท่วมขัง พร้อมตรวจสอบเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ คันกั้นน้ำให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด รวมถึงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง ตลอดจนหมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติจะได้อพยพหนีภัยทันท่วงที

 

แสดงความคิดเห็น