อาหารสัตว์ไทยรุ่ง “แคนาดา” ติดดาว

อาหารสัตว์ไทยรุ่ง “แคนาดา” ติดดาว

หน่วยงานตรวจสอบอาหาร (CFIA) ของแคนาดามาตรวจสอบระบบการผลิตอาหารสัตว์ของไทยตลอดต้นน้ำจรดปลายน้ำ สามารถตรวจกลับทุกขั้นตอน ผลออกมาได้ตามมาตรฐานสากล สามารถส่งออกไปแคนาดาได้

น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า จากการเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบอาหาร (CFIA) ของประเทศแคนาดา เพื่อตรวจติดตามระบบการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของกรมปศุสัตว์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีโรงงานที่เข้ารับการตรวจ 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในภาชนะบรรจุปิดสนิท 5 แห่ง และโรงงานผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยง 2 แห่ง ผลการตรวจอย่างไม่เป็นทางการ คณะเจ้าหน้าที่แคนาดาเชื่อมั่นในระบบของกรมปศุสัตว์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีสัตวแพทย์เป็นผู้กำกับดูแลตามระบบมาตรฐานสากล ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังแคนาดาได้ต่อเนื่องและมีปริมาณเพิ่มขึ้น

“จากมาตรฐานการตรวจสอบรับรองเข้มงวดที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงาน CFIA ขอปรับรายละเอียดใน MOU ที่ได้ลงนามตั้งแต่ปี 2552 ด้วยการขยายระยะเวลาในการมาตรวจประเมินจากเดิมปีละ 1-2 ครั้ง เป็น 5 ปีต่อครั้ง ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อไทย”

ด้าน น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติม อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงมานาน สามารถส่งขายได้ทั่วโลก นับเป็นสินค้าที่มีอนาคต ปี 2559 สามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหรัฐ ส่วนแคนาดาถือเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย โดยมีการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังแคนาดาตั้งแต่ปี 2552   สำหรับปี 2560 มีปริมาณส่งออกรวม 3,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 460 ล้านบาท โดยอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีปริมาณการส่งออกสูงสุด ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยงในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหารเม็ด และขนมขบเคี้ยว

“ปัจจุบันโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่กรมฯ ให้การรับรองและอยู่ในบัญชีที่สามารถส่งออกไปยังแคนาดาได้ จำนวน 17 โรงงาน และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจรับรอง คาดว่าจะมีโรงงานที่ได้รับการรับรองจาก CFIA เพิ่มเติมอย่างน้อยอีก 6 โรงงาน รวมเป็น 23 โรงงาน ส่งผลให้ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นอีก 700 ตัน” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

 

แคนาดาตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเชื่อมั่นระบบของไทย พร้อมเปิดให้ส่งออกได้ต่อเนื่อง ขยายเวลาการตรวจเป็น 5 ปีต่อครั้ง

น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า จากการเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบอาหาร (CFIA) ของประเทศแคนาดา เพื่อตรวจติดตามระบบการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของกรมปศุสัตว์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีโรงงานที่เข้ารับการตรวจ 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในภาชนะบรรจุปิดสนิท 5 แห่ง และโรงงานผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยง 2 แห่ง ผลการตรวจอย่างไม่เป็นทางการ คณะเจ้าหน้าที่แคนาดาเชื่อมั่นในระบบของกรมปศุสัตว์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีสัตวแพทย์เป็นผู้กำกับดูแลตามระบบมาตรฐานสากล ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังแคนาดาได้ต่อเนื่องและมีปริมาณเพิ่มขึ้น

“จากมาตรฐานการตรวจสอบรับรองเข้มงวดที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยงาน CFIA ขอปรับรายละเอียดใน MOU ที่ได้ลงนามตั้งแต่ปี 2552 ด้วยการขยายระยะเวลาในการมาตรวจประเมินจากเดิมปีละ 1-2 ครั้ง เป็น 5 ปีต่อครั้ง ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อไทย”

ด้าน น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติม อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงมานาน สามารถส่งขายได้ทั่วโลก นับเป็นสินค้าที่มีอนาคต ปี 2559 สามารถส่งออกได้เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหรัฐ ส่วนแคนาดาถือเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย โดยมีการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังแคนาดาตั้งแต่ปี 2552   สำหรับปี 2560 มีปริมาณส่งออกรวม 3,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 460 ล้านบาท โดยอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีปริมาณการส่งออกสูงสุด ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยงในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหารเม็ด และขนมขบเคี้ยว

“ปัจจุบันโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่กรมฯ ให้การรับรองและอยู่ในบัญชีที่สามารถส่งออกไปยังแคนาดาได้ จำนวน 17 โรงงาน และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจรับรอง คาดว่าจะมีโรงงานที่ได้รับการรับรองจาก CFIA เพิ่มเติมอย่างน้อยอีก 6 โรงงาน รวมเป็น 23 โรงงาน ส่งผลให้ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นอีก 700 ตัน” รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 062-352-5364 , 097-054-8262

แสดงความคิดเห็น