บอกลูกบอกหลาน 5 สายอาชีพ เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี

บอกลูกบอกหลาน 5 สายอาชีพ เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) กำลังเป็นอีกหนึ่งอนาคตการลงทุนที่สำคัญของไทย ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวยังขาดแคลนแรงงานที่สำคัญจำนวนมาก แล้วแรงงาน อาชีพประเภทไหนที่เป็นที่ต้องการ ตามไปดูได้เลย

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งแนวโน้มความต้องการจ้างงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่า อีก 5 ปี (2560-2564) มีความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จำนวน 1.77 แสนคน

.โดยสายอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก…

1.สาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

2.ยานยนต์สมัยใหม่

3.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

4.การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

5.หุ่นยนต์

. ขณะที่ประมาณการว่าจะมีผู้จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพียงจำนวน 1.19 แสนคน ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่กว่า 32 โครงการมูลค่ากว่าพันล้านบาทที่จะนำมาสู่การจ้างงานโดยเฉพาะในกิจการภาคอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษาจึงควรเลือกเรียนในสายอาชีพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการจ้างงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 062-352-5364 , 097-054-8262

แสดงความคิดเห็น