รองนายกฯ จัดแถวประชารัฐใหม่ 3 เดือนต้องเห็นผล!

รองนายกฯ จัดแถวประชารัฐใหม่ 3 เดือนต้องเห็นผล!

ดร.สมคิดจับทีม 12 ประชารัฐมาควบรวมเหลือ 3 ทีมหลัก โดยจัดสรร 3 รัฐมนตรีเข้าไปนั่งประกบคู่กับ 3 ซีอีโอ ของบริษัทยักษ์ใหญ่ เพื่อผลักดันโครงการประชารัฐเข้าไปแก้ไขความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าชายแดน เร่งรัดการลงทุน EEC เตรียมประเทศไทยสู่ 4.0 ตั้งเป้า 3 เดือนเห็นผล เป็นโรดแมปไปสู่การเลือกตั้ง

โครงการของทางรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนขนาดใหญ่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้มีการปรับโครงสร้างกันใหม่ โดยรวมคณะกรรมการประสานพลังประชารัฐที่เดิมมีอยู่ 12 กลุ่ม เหลือเพียง 3 กลุ่ม พร้อมจัดสรร 3 รัฐมนตรีเข้าไปดูแล

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เหตุผลของการปรับโครงสร้างใหญ่ในครั้งนี้ต้องการเห็นความเชื่อมโยงในการทำงานในทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงบประมาณ แผนงาน ไม่ต้องการให้เกิดความกระจัดกระจาย และอยากให้ไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้หลักการเดิมคือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย เน้นย้ำต้องการพัฒนาคนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

การปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการประสานพลังประชารัฐในครั้งนี้ต้องการให้การบริหารกระชับลง มีการปรับเปลี่ยนทีมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเข้าไปประกบคู่กับทีมของเอกชน โดยจากเดิมประชารัฐมี 12 กลุ่ม ก็จะปรับเหลือ 3 กลุ่มประกอบด้วย 1.กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ มีนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เป็นหัวหน้ากลุ่มภาครัฐ ประกบคู่กับนายอิสระ ว่องกุศลกิจ หัวหน้ากลุ่มภาคเอกชน 2.กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน-Thailand 4.0 มีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้ากลุ่มภาครัฐ คู่กับนายกานต์ ตระกูลฮุน หัวหน้ากลุ่มภาคเอกชน และ 3.กลุ่มพัฒนาคน มีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ากลุ่มภาครัฐ คู่กับนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นหัวหน้ากลุ่มภาคเอกชน

 

สำหรับเป้าหมายของการจัดขอบเขตความรับผิดชอบของทั้ง 3 กลุ่มใหม่ รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ต้องการเห็นความคืบหน้าผลงานที่เป็นรูปธรรมระยะสั้นภายใน 3 เดือน อย่างช้าสุดภายใน 9 เดือนข้างหน้า ผลักดันโครงการประชารัฐเข้าไปแก้ไขความเหลื่อมล้ำ  ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าชายแดน เร่งรัดการลงทุน EEC เตรียมประเทศไทยสู่ 4. ก่อนจะเข้าสู่โรดแมปการเลือกตั้ง

แสดงความคิดเห็น