รถไฟแจง กรณีไวรอลเฟซบุ๊กโจมตี บังคับจ่ายค่าปรับบนรถไฟ

รถไฟแจง กรณีไวรอลเฟซบุ๊กโจมตี บังคับจ่ายค่าปรับบนรถไฟ

การรถไฟชี้แจงกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wat Jitaree โพสต์ข้อความว่าตนเองได้ขึ้นรถไฟชานเมือง พนักงานให้ไปซื้อบนขบวนรถ แต่กลับถูกปรับเป็นค่าธรรมเนียม 100 บาท นั้น เป็นไปตามกฎข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภาระฯ เล่ม 2 พ.ศ. 2469 ข้อ 75 (ก)จะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ตามที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wat Jitaree โพสต์ข้อความพร้อมภาพตั๋วรถไฟใบหนึ่ง โดยระบุว่าเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ได้ขึ้นรถไฟขบวนที่ 131 แต่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วโดยสาร และพนักงานที่สถานีให้ไปซื้อบนขบวนรถ เมื่อจ่ายค่าโดยสารบนขบวนรถ เจ้าหน้าที่รักษารถ ได้เก็บค่าโดยสารเป็นเงิน 105 บาท เป็นค่าธรรมเนียม 100 บาท และค่าตั๋ว 5 บาท ซึ่งผู้โพสต์ระบุว่านี่เป็นรถชานเมือง จอดทุกจุด ถ้าสถานีที่ไม่มีห้องขายตั๋วและมีคนขึ้นจะให้พวกเขาทำอย่างไร เอาตามกฎระเบียบอย่างเดียวไม่สนใจผู้มีรายได้น้อยนั้น

การรถไฟแห่งประเทศไทยขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่บนขบวนรถดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภาระฯ เล่ม 2 พ.ศ. 2469  ข้อ 75  (ก) ผู้โดยสารที่โดยสารไปกับขบวนรถโดยไม่มีตั๋วโดยสาร เมื่อเจ้าหน้าที่รถไฟตรวจพบ นอกจากจะต้องชำระค่าโดยสารจากสถานีที่ขึ้นถึงสถานีที่ลง ตามอัตราที่การรถไฟฯ กำหนดแล้ว ยังจะต้องชำระค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถตามอัตราที่ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถจะเป็นผู้พิจารณากำหนด และ (ข) ผู้โดยสารที่มีเจตนาหลบซ่อนหรือหลีกเลี่ยงเพื่อโดยสารไปโดยไม่เสียค่าโดยสาร จะต้องถูกปรับฐานหลบเลี่ยงโดยสารไปกับขบวนรถโดยไม่เสียค่าโดยสารอีกโสตหนึ่ง

ทั้งนี้ ก่อนขึ้นขบวนรถผู้โดยสารจะต้องซื้อตั๋วที่สถานีก่อนทุกครั้ง หากไม่มีตั๋วให้เจ้าหน้าที่ตรวจบนขบวนรถ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถ ยกเว้นขึ้นตามป้ายหยุดรถ ที่หยุดรถ หรือสถานีที่เครื่องจำหน่ายตั๋วขัดข้อง หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมขบวนรถธรรมดาหรือรถชานเมือง เป็นเงิน 100 บาท ขบวนรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ เป็นเงิน 250 บาท อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้อำนวยความสะดวกในการจำหน่ายตั๋วเดือน ให้กับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจำ ในขบวนรถชานเมือง ซึ่งผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารรายเดือนได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สายด่วน 1690

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 062-352-5364 , 097-054-8262

แสดงความคิดเห็น