ฟัง!!! จาก ดร.สมคิด “ยางพารา” ทำไมต้องเป็นสินค้าควบคุม

ฟัง!!! จาก ดร.สมคิด “ยางพารา” ทำไมต้องเป็นสินค้าควบคุม

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเหตุผลที่จะต้องให้กระทรวงพาณิชย์ จัดให้ “ยางพารา” เป็น1ในสินค้าควบคุม เนื่องจากเป็นผลผลิตที่สำคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ เมื่อมีการควบคุมจะทำให้รัฐและเอกชนสามารถร่วมกันกำหนดนโยบายได้

แสดงความคิดเห็น