ระดมพลัง!!! พาณิชย์-เกษตร ตรวจตลาดรับเทศกาลตรุษจีน

ระดมพลัง!!! พาณิชย์-เกษตร ตรวจตลาดรับเทศกาลตรุษจีน

หน่วยงานราชการลงตรวจตลาดในช่วงเทศกาลตรุษจีน พาณิชย์ตรวจควบคุมราคาไม่ให้ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผล จัดงานมหกรรมระดมสินค้าจากเกษตรกรมาออกร้าน 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กระทรวงพาณิชย์ ส่วนก.เกษตรฯลงตรวจ 3 ตลาดใหญ่ควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน ตามตลาดสด ห้างสรรพสินค้า แหล่งจำหน่ายสินค้าตามแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ทำบุญ เพื่อป้องกันพ่อค้าแม่ค้าบางรายแอบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแบบก้าวกระโดด หากมีการตรวจสอบพบก็จะเชิญมาชี้แจงหรือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมเตือนพ่อค้าแม่ค้าว่าตอนนี้เจ้าหน้าจะเข้มงวดการดำเนินคดีเกี่ยวกับการขายของแพงเกินไป ซึ่งเห็นจากในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีที่ผ่านมาก็มีการจับได้และดำเนินคดีไปแล้วหลายราย หากประชาชนพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งสายด่วน 1569

ทางด้านน.ส.ฐิติมา งามทวีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน ทั้งหมู ไก่ ไข่ไก่ ส้ม กล้วยหอมทอง และเครื่องเซ่นไหว้ ส่วนใหญ่จะมีราคาต่ำกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนปีก่อนมาก เนื่องจากสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีผลผลิตออกมามากกว่าปีก่อนซึ่งมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวจากปีก่อน

นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” ระดมสินค้าจากเกษตรกรที่เป็นแหล่งผลิตต้นทางมาออกร้านเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน พร้อมเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเชื่อมโยงสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดีจำหน่ายราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณ 10-20%

อีกด้านหนึ่ง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่ตลาดสดเยาวราช ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดีมีคุณภาพในช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงได้บูรณาการหน่วยงานในกระทรวงตั้งแต่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ มกอช. มาทำงานร่วมกันสุ่มตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์นี้ ลงพื้นที่ตลาดสด 3 แห่ง คือ ตลาดสดเยาวราช ตลาดสี่มุมเมือง ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา เพื่อตรวจหามาตรฐานว่ามีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ พร้อมกันนี้ก็ได้ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ณ สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร และต่อยอดไปถึงเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ตรวจสอบและแนะนำการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรต้องพร้อมให้ความรู้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และสนับสนุนข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคสินค้าเกษตรในช่วงเทศกาลดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น