น่ารัก!!! เด็กไทยกว่า 54% ยังรักนวลสงวนตัว

น่ารัก!!! เด็กไทยกว่า 54% ยังรักนวลสงวนตัว

เด็กไทยยังรักนวลสงวนตัว นิด้าโพลเผยเด็กไทยส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์ว่าเป็นการแสดงออกถึงความรัก บอกเป็นการผิดขนบธรรมเนียมประเพณี กว่า 54 % ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ในวันแห่งความรัก สิ่งที่อยากทำคือมอบของที่ระลึกในวันวาเลนไทน์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจ เรื่อง”วาเลนไทน์ของวัยรุ่นไทย รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์” จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 4,800 คน ระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2560 โดยร้อยละ 95 พบวัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ในระดับปากลาง และอยากมอบสิ่งของ หรือของขวัญเพื่อแสดงความรักในวันวาเลนไทน์มากที่สุด รองลงมาคือการส่งข้อความทางโซเชียลมีเดีย และมอบดอกไม้ ตามลำดับและเมื่อกล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่ วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.06 ระบุว่า ไม่เหมาะสม รองลงมา เห็นว่า ไม่แน่ใจหรือไม่ระบุ และร้อยละ 6.17 เห็นว่า เหมาะสม

สำหรับประเด็นการมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึงความรักหรือไม่พบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.54 ระบุว่า ไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความรัก ร้อยละ 54.29 จะปฏิเสธหากแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ โดยเหตุผลว่ายังไม่ถึงวัยอันควร, ไม่อยากเสียอนาคต, การแสดงความรักมีหลายรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์, ผิดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และรักนวลสงวนตัว ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า ยินยอม โดยให้เหตุผลว่า เป็นความต้องการทางเพศ,เป็นการแสดงความรัก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

แสดงความคิดเห็น