“รับน้องใหม่” ควรหมดไปจากการศึกษาไทยยุค EEC หรือยัง?

“รับน้องใหม่” ควรหมดไปจากการศึกษาไทยยุค EEC หรือยัง?

อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหนสำหรับ EEC เมื่อยังคงเห็นภาพการรับน้องแบบโหดร้ายเผยแพร่ผ่านเน็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทีสะท้อนภาพความพร้อมของการศึกษาไทย บนคำถามที่ออกมาถึงนโยบายการพัฒนาบุคลากรป้อนระบบเศรษฐกิจในอนาคต

ภาพของการรับน้องใหม่ ของสถาบันการศึกษาอาชีวะแห่งหนึ่ง ที่ถูกเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียล กลายเป็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ “ระบบ SOTUS” ที่ยังคงฝังรากในระบบการศึกษาไทย และกลายเป็นข่าวทุกปี จนล่าสุดหลังรัฐบาลดำเนินนโยบายที่ต้องการให้เกิดการผลิตบุคลากรคุณภาพป้อนเข้าสู่การลงทุนที่กำลังจะเข้ามา ผ่านโครงการขนาดใหญ่ๆ อย่าง EEC และกลายเป็นคำถามไปถึงผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาไทยว่าพร้อมหรือไม่

ภาพจาก เพจ ANTI SOTUS https://www.facebook.com/AntiSOTUSPage/ ที่ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อไม่นานมานี่ เกี่ยวกับการ “รับน้องที่ทารุณโหดร้าย” และยังคงวนเวียนอยู่กับระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะเมื่อมีการระบุว่า เป็นการรับน้องในสถาบันการศึกษาอาชีวะแห่งหนึ่ง สะท้อนภาพความพร้อมของระบบการศึกษาไทย และกลายเป็ฯคำถามไปถึงภาพรวมของการ “สร้างบุคลากร” อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

คำถามที่ว่า? เพราะในอนาคตกำลังจะมีการลงทุนขนาดใหญ่จากทั่วโลกเข้ามา ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ ที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นๆ ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ และแนวคิดใหม่ทางการศึกษา เพื่อรองรับกับอนาคต และภาพเช่นนี้ยังควรปรากฏออกมาอีกหรือไม่?

นี่เมืองไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นแหล่งลงทุนใหม่ของโลก โดยเฉพาะในโครงการ EEC ที่ภาคการศึกษา ภาคอาชีวะศึกษาจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนให้กับโครงการอุตฯ ยุคใหม่ อุตฯ แห่งอนาคต

จะก้าวไปถึงอนาคตในเรื่องได้ ก็คงต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ลบภาพเดิมๆ ของการศึกษาไทย อาชีวะศึกษาไทย ที่เป็นดังในภาพนี้ให้ได้

และอาจต้องช่วยกันครั้งใหญ่ ลบความรู้สึกเก่าๆ แนวคิดเก่าๆ ของตัวนักศึกษาและอาจารย์ ที่ยังคงวนๆ อยู่ใน ระบบการศึกษาแบบเดิมๆ

ถึงเวลาปฏิรูปกันยกใหญ่แล้วหลายฝ่ายก็คงได้แต่หวังว่าจะไม่พบภาพแบบนี้ในระบบการศึกษาไทยและในระบบการศึกษาอาชีวะของไทยอีกต่อไป จากนี้น่าจะได้เวลาก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่กันเสียที

แสดงความคิดเห็น