สภาเกษตรต้องเข้มแข็ง เกษตรกรยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำ

สภาเกษตรต้องเข้มแข็ง เกษตรกรยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ” จัดขึ้นโดย สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยกล่าวว่าสหกรณ์และสภาเกษตรกรต้องเข้มแข็ง ต้องการเกษตรกรยุคใหม่ที่สามารถใช้ข้อมูลข่าวสาร นำมาผลิตสินค้าดีๆ ขายผ่านช่องทางหลายๆ แห่ง

แสดงความคิดเห็น