วิกฤติ “พิษสุนัขบ้า” ระบาดในวัว ประกาศควบคุม 22 จังหวัด

วิกฤติ “พิษสุนัขบ้า” ระบาดในวัว ประกาศควบคุม 22 จังหวัด


สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าเริ่มส่อวิกฤติ เมื่อกรมปศุสัตว์ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว 30 วัน ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า  22 จังหวัด หลังพบผู้เสียชีวิต 3 ราย ขณะที่สถานการณ์สัตว์ติดเชื้อ พบแพร่ระบาดมากสุดในสุนัข อันดับที่ 2 คือ วัว และ 3. แมว

       สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเขตควบคุมโรค “โรคพิษสุนัขบ้า” ชั่วคราว 30 วัน  ใน 22 จังกวัดทั่วประเทศ ได้แก่สุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก ศรีสะเกษ มหาสารคาม นครราชสีมา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ อำนาจเจริญ ยโสธร สมุทรสงคราม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

      คืบหน้าสถานการณ์ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งระบาดในสัตว์เลี้ยงของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ล่าสุดข้อมูลสัตว์ติดเชื้อพบว่า สุนัข เป็นอันดับ 1 มีมากถึง 89.38%  ขณะที่ วัว มีการติดเชื้อเป็นอันดับ 2 คือ 6.48% และอันดับ 3 แมว พบการติดเชื้อ 3.42%

 

       ขณะที่ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวแล้ว 3 ราย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สงขลา ตรัง สถานการณ์โรคเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ปี 2561 พบหัวสุนัขที่มีเชื้อบวก หรือเชื้อพิษสุนัขบ้าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 ถึง 2 เท่า โดยปี 2560 เฉพาะเดือนมกราคมพบหัวสุนัขเชื้อบวก จำนวน 81 ตัว ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 พบหัวสุนัขเชื้อบวก 79 ตัว โดยในปีนี้ในเดือนมกราคม พบหัวสุนัขเชื้อบวก 155 ตัว และเดือนกุมภาพันธ์พบหัวสุนัขมีเชื้อบวก จำนวน 160 ตัว

       ทั้งนี้กรมควบคุมโรค ได้แจ้งเตือนประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง เมื่อเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ดังนี้

       1. ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวควรนำสัตว์รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

       2. เลี้ยงสุนัขให้อยู่ในบริเวณบ้าน ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มระวังการป้องกันเพิ่มเติม และหมั่นสังเกตุอาการของสุนัขที่เลี้ยงด้วย

       3. เพิ่มความระมัดระวัง ดูแลปกป้องเด็กและผู้เฒ่า เลี่ยงการสัมผัสหรือถูกสัตว์กัดข่วน โดยปฏิบัติตามหลัก 5 ย. คือ 1.อย่าแหย่ สัตว์ให้กลัวหรือตกใจ อาจถูกแว้งกัดได้ 2.อย่าเหยียบ หัว ตัว หาง ควรเดินด้วยความระมัดระวัง 3.อย่าหยิบ สิ่งของหรือจานข้าวที่สัตว์กำลังครอบครอง 4.อย่าแยก สัตว์ที่กำลังต่อสู้กัน ด้วยมือเปล่าอย่างเด็ดขาด 5.อย่ายุ่ง หรือสัมผัสกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะไม่รู้แหล่งที่มา

       นอกจากนี้ หากถูกสัตว์กัด/ข่วน ให้รีบชะล้างแผลด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดและสบู่ รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบถ้วนตามกำหนดนัด

        ขณะเดียวกันจะต้องกักสัตว์ที่กัดข่วนสัมผัสหรือสงสัยตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กักสัตว์ที่กัดข่วนหรือสงสัยดูอาการผิดปกติอย่างน้อย 10 วัน ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ และหากสุนัขเสียชีวิตให้นำหัวสุนัขส่งทางห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

        นอกจากนี้ จากการพบการติดเชื้อในวัว ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเนื้อวัวซึ่งไม่ได้มาตรฐาน หรือพบว่ามีการตายผิดปกติ  และการบริโภคเนื้อวัว ควรปรุงให้สุกก่อนรับประทาน แม้ที่ผ่านมาจะยังไม่มีรายงานการติดเชื้อของคนจากวัวและควายก็ตาม ด้านผู้ที่ชำแหละและผู้ปรุง เนื้อวัวซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มา ควรที่จะต้องไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

เมื่อเกิดสัตว์ตาบผิดปกติในหมู่บ้านไม่ควรนำมารับประทานและรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบโดยด่วน

         อย่างไรก็ตาม ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเฝ้าระวังสังเกตสัตว์ หากพบสัตว์เลี้ยง/ต่างถิ่นมีนิสัยดุร้ายหรือมีอาการผิดปกติคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า  หรือเมื่อเกิดสัตว์ตายผิดปกติในหมู่บ้าน (กรณีของ วัว ควาย)ไม่ควรนำมารับประทานให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์หรืออาสาในพื้นที่ทันทีเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้ ไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมา จากรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต ในปี 2559 จำนวน 13 ราย ในปี 2560 จำนวน 11 ราย และในปีนี้ ปัจจุบันมีจำนวน 4 ราย และเบื้องต้นคาดว่า มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 อย่างจริงจัง เพื่อให้โรคระบาดสงบลงอย่างรวดเร็ว

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนที่จะใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเริ่มทยอยส่งมอบเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะส่งได้ครบ และทำการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวได้ครบ 80 % ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

ส่วนเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าจากที่ประกาศไปแล้วแบ่งออกเป็น พื้นที่สีแดง ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาด จำนวน 22 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 3 จังหวัด เชียงราย ตาก และ น่าน ภาคกลางและตะวันออก 9 จังหวัด กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และ ประจวบคีรีขันธ์ ภาคอีสาน 8 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี ส่วน ภาคใต้ 2 จังหวัด ตรัง และ สงขลา

แสดงความคิดเห็น