6 เดือนจากนี้ พกแค่บัตร ปชช. ติดต่อบริการ 100 หน่วยงานรัฐ

6 เดือนจากนี้ พกแค่บัตร ปชช. ติดต่อบริการ 100 หน่วยงานรัฐ

    นับวันรอ 6 เดือนต่อจากนี้ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อราชการ เดินหน้าภารกิจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ยันถือบัตรประชาชนใบเดียวขอรับบริการ จาก 100 หน่วยงานรัฐ

            ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) หรือ EGA กล่าวถึงมาตรการบริการประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาว่า  ที่ประชุมเห็นชอบเสนอมาตรการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใน 1 ปี  ประกอบด้วย มาตรการบริการประชาชน ปรับให้ตรงกับความต้องการประชาชนมากขึ้น ลดภาระเอกสาร โดยลดการใช้สำเนาเอกสารในการทำธุรกรรมกับราชการภายใน 6 เดือน เริ่มจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนบ้าน

       ทั้งนี้ประชาชน สามารถติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ ได้โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ซึ่งหน่วยงานราชการจะมีหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลของประชาชนผู้ถือบัตรจากต้นทางหน่วยงานเจ้าของสำเนา  หรือการทำระบบจองคิวออนไลน์ จากบริการที่ประชาชนต้องรอคิว เพื่อความสะดวกในการรับบริการ เช่น คิวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ

       นอกจากนี้จะมีการอำนวยความสะดวกในการหาสถานที่เพื่อใช้บริการภาครัฐโดยกำหนดวันปักหมุดแห่งชาติ ซึ่งจะกำหนดวันที่เหมาะสมเป็นวันปักหมุดแห่งชาติ โดยให้ตัวแทนหน่วยราชการทุกหน่วยที่มีบริการให้กับประชาชนจะต้องปักหมุดสถานที่ให้บริการของรัฐ ซึ่งจะปักบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะนำข้อมูลไปเปิดเผยให้ประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของตนเอง  และใช้เชื่อมต่อเข้ามาดูรายละเอียดในการใช้งานของหน่วยราชการทุกหน่วยได้

       “โดยความเป็นจริงแล้ว ได้มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเมื่อหลายปีแล้ว ที่มีนโยบายให้หน่วยงานไม่ต้องร้องขอสำเนาทั้ง 2 จากประชาชน แต่ทว่าในความเป็นจริง หน่วยงานแทบไม่ได้ปฎิบัติตาม อาจจะเป็นเพราะขาดอุปกรณ์หรือไม่พร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเห็นได้จากข้อความที่ปรากฏในคู่มือประชาชนในเว็บไซต์ info.go.th ว่าเกือบทุกบริการยังต้องร้องขอสำเนาอยู่”

        ขณะที่ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 5 ปี ได้มีมาตรการในการลดการใช้สำเนาต่างๆ จากภาครัฐ โดยเริ่มจากปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดหาเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดจำนวนกว่า 200,000 เครื่อง แจกจ่ายให้หน่วยงานภาครัฐกว่า 80 หน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวถูกสั่งให้งดขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

         ดังนั้นในอีก 6 เดือนต่อจากนี้ ประชาชนจะสามารถติดต่อขอรับบริการจากกว่า 100 หน่วยงานของรัฐ โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสะดวกของประชาชนมากที่สุดถึง 90% อีกต่อไป อาทิ บริการของกระทรวงมหาดไทย, บริการการขอมิเตอร์ไฟ และน้ำประปา จาก กฟน.,กฟภ,กปน,และกปภ. การยื่นขอทำพาสปอร์ต แต่ขณะเดียวกันยังคงต้องเซ็นลายชื่อเพื่อรับรองในเอกสารแบบฟอร์มของหน่วยงานนั้นๆอยู่ และในระยะ 1 ปี ต่อจากนี้จะมีการเปิดบริการบริการเพิ่มขึ้นในการทำ เอกสารการค้า ทะเบียนการค้า และทะเบียนรถยนต์

        ขณะเดียวกันประชาชนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ (Government Smart Kiosk) หรือ ตู้คีออสก์ภาครัฐ ซึ่งขณะนี้มีบริการแล้ว 40 ตู้ ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ โดยต่างจังหวัดจะได้รับการติดตั้งในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

        สำหรับตู้ดังกล่าว เป็นบริการตรวจสอบข้อมูลตนเองโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลสาธารณสุข เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล ไปจนถึงผลตรวจต่างๆ จากโรงพยาบาลประจำจังหวัดย้อนหลัง 3 ครั้ง โดยในโรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลราชวิถี ได้เพิ่มข้อมูลสำหรับคนไข้ของโรงพยาบาลดังกล่าวในเรื่องนัดหมายด้วย ส่วนข้อมูลการประกันสังคม เช่น เบี้ยที่นายจ้างจ่ายสมทบให้แต่ละเดือน และที่สำคัญคือ ข้อมูลจากบริษัทเครดิตบูโร ที่บอกว่า สถานภาพเครดิตเราเป็นอย่างไร รวมไปถึง ยอดเงินรวมจากทุกบัญชีที่ต้องรายงาน นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อีก 10 บริการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราให้สามารถตรวจสอบด้วยตนเองแบบง่ายๆ ไม่เสียเวลาไปที่หน่วยงานภาครัฐ โดยประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ตั้งของตู้คีออสก์ภาครัฐได้ที่ www.govchannel.go.th

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 092-4429342, 02-1020379 ต่อ 415

แสดงความคิดเห็น