EEC คืออุตสาหกรรมใหม่ไทยในโลกยุคหน้า

EEC คืออุตสาหกรรมใหม่ไทยในโลกยุคหน้า

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเสวนาหัวข้อ “ไทยแลนด์ เทคออฟ 2018” กล่าวโดยสรุปว่าการสร้างระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก เป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ไม่ได้พัฒนามาเป็นเวลากว่า 30 ปี สร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้ท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น