“เน็ตล่ม” ไม่เยียวยา เจอโทษปรับ-พักใบอนุญาต

“เน็ตล่ม” ไม่เยียวยา เจอโทษปรับ-พักใบอนุญาต

กสทช.สั่งคุมเข้มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เหตุประชาชนร้องเรียนปัญหา “เน็ตล่ม” ไม่แก้ไข ปล่อยปละละเลย ขาดการเยียวยาในทันที หากมีการร้องเรียนถึง กสทช.เจอโทษตักเตือน ปรับ หนักสุดพักใบอนุญาต

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีประชาชนร้องเรียนเหตุขัดข้องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและไม่ได้รับการเยียวยากว่า 100 ราย นั้น ได้ร่วมหารือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ด้วยมีข้อสรุปว่า เมื่อมีเหตุขัดข้องและผู้ให้บริการว่าเป็นเหตุที่เกิดจากความขัดข้องของผู้ให้บริการเอง จะต้องชดเชยเยียวยาทันที โดยไม่ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งผู้ใช้บริการต้องร้องเรียนมายัง กสทช.

          

ขณะที่ หากเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่ได้เกิดจากผู้ให้บริการ เช่น เสาไฟล้ม ฯลฯ ผู้ให้บริการก็ต้องรีบแก้ไข และไม่ต้องเยียวยา แต่กรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น แผ่นดินไหว เหตุก่อการร้ายต่างๆ อาจไม่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขในทันที โดย กสทช.จะพิจารณาถึงเหตุผลต่างๆ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนที่จะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก

          

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ในมาตรา 14 ที่ระบุว่า ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติโดยเร็ว และห้ามเรียกเก็บเงินผู้ใช้บริการ เว้นแต่ว่าประชาชนเป็นผู้ทำให้เกิดเหตุขัดข้องเอง และเมื่อเกิดเหตุในการใช้งานขัดข้องให้ประชาชนแจ้งไปที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ผู้ให้บริการทันที  โดยผู้ให้บริการจะต้องเยียวยาทันที ซึ่งอาจเป็นการคืนเงินหรือ ได้รับส่วนลดจากใบแจ้งหนี้เดือนถัดไปทันที ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามมาตรา14 กสทช.จะพิจารณาตามกฎหมาย โดยลงโทษตั้งแต่ขั้นตักเตือน ปรับ และพักใช้ใบอนุญาต

         

นอกจากนี้ กสทช.ยังได้สั่งการให้ผู้ให้บริการปรับปรุงศูนย์คอลเซ็นเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ในการแจ้งเหตุขัดข้อง

แสดงความคิดเห็น