พาณิชย์เข้ม”ชั่ง ตวง วัด” สร้างมาตรฐาน “ผลไม้ไทย” ได้จริงหรือ

พาณิชย์เข้ม”ชั่ง ตวง วัด” สร้างมาตรฐาน “ผลไม้ไทย” ได้จริงหรือ

“ปีทองผลไม้ไทย” นาทีทองเกษตรกรขายผลผลิตในช่วงขาขึ้น ก.พาณิชย์ เร่งจัดระเบียบ “ชั่ง ตวง วัด”สร้างความเป็นธรรม เกษตรกร-ผู้ซื้อ สู่มาตรฐานระดับโลก รองรับ“มหาอำนาจผลไม้เมืองร้อนของโลก”

“ปีทองผลไม้ไทย” นาทีทองเกษตรกรขายผลผลิตในช่วงขาขึ้น ก.พาณิชย์ เร่งจัดระเบียบ “ชั่ง ตวง วัด”สร้างความเป็นธรรม เกษตรกร-ผู้ซื้อ สู่มาตรฐานระดับโลก รองรับ“มหาอำนาจผลไม้เมืองร้อนของโลก”

ในช่วงเวลานี้เส้นทางภาคตะวันออก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด จันทบุรี ก็จะได้เห็นภาพของรถบรรทุกผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน เงาะ และยังมีผลไม้ตามฤดูกาลอีกหลายชนิดที่เตรียมออกสู่ตลาด ซึ่งเกษตรกรก็จะขนส่งจากสวนไปขายยังล้ง หรือ ขายให้กับผู้บริโภครายย่อย อีกทั้งกระแสของผลไม้อย่าง “ทุเรียน” กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงและมีราคาดี เป็นผลมาจากนโยบายการทำการตลาดของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงพาณิชย์ ในการขยายตลาด จนกลายเป็น “นาทีทองของเกษตกร” หรือ ที่เรียกว่าปีทองของผลไม้ในภาคตะวันออกเลยก็ว่าได้

ปีทองผลไม้ไทยนี่เอง ยังเป็นช่วงเวลาดีๆ สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทย เป็น “มหาอำนาจผลไม้เมืองร้อนของโลก” ซึ่งเป็นนโยบายของ “นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกาศไว้ชัดเจน!!
เช่นนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ จึงเร่งเดินหน้ารับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาเกษตรกรให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่สำหรับตลาดผลไม้ที่อยู่ในช่วงขาขึ้น

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ รมว.พาณิชย์ ได้รับเสียงสะท้อนหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผลไม้และผู้ประกอบการผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา คือเรื่องของมาตรฐานการ “ชั่ง ตวง วัด” ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนมาจากเกษตรกรโดยตรง

ปัญหาเกี่ยวกับการ “ชั่ง ตวง วัด” ไม่เพียงส่งผลต่อเกษตรกรในเวลานำผลผลิตไปขาย ที่หลายๆ ครั้งถูก ล้ง หรือ ผู้รับซื้อ เอารัดเอาเปรียบด้วยการบิดเบือนน้ำหนักที่แท้จริง และนำมาซึ่งการกดราคา โดยนอกจากการนำผลผลิตไปขายและประสบปัญหาดังกล่าวแล้ว ในกรณีกลับกันของการซื้อผลไม้โดยผู้บริโภคก็มักประสบปัญหาดังกล่าวเสมอๆ กลายเป็นมาที่มาของ “ความไม่เป็นธรรม” และเป็นการเอาเปรียบซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งในปัญหาและอุปสรรคที่กระทรวงพาณิชย์ ได้รับเสียงสะท้อนผ่านเกษตกรและภาคส่วนต่างๆ ในวงจรแห่งการค้าขายผลไม้

“นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ผลไม้เมืองร้อนถือว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก และในช่วงนี้เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้หลายชนิดในภาคตะวันออก เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ จึงมีการซื้อขายผลไม้ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวส่งขายให้ผู้รับซื้อรายใหญ่หรือล้ง ผู้ค้าขายปลีกขายผลไม้ให้กับผู้บริโภคทั่วไป ในการซื้อขายทุกขั้นตอนจะต้องใช้เครื่องชั่งเพื่อชั่งน้ำหนักผลไม้คิดคำนวณราคาซื้อขาย การจัดสายตรวจพิเศษในการตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งซื้อขายทุกขั้นตอนให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความเป็นธรรมทางการค้าให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้รับซื้อรายใหญ่ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนให้ ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจด้านผลไม้เมืองร้อนของโลก สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย

ในการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรจันทบุรี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่่านมา มีพิธีปล่อยรถขบวนรถผลไม้ที่ลงไปรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร ส่งต่อไปยังสาขา ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ได้ลงนาม MOU ในการรับซื้อผลไม้ฤดูกาลผลิตในปี 2561 จำนวน 330,000 ตัน มูลค่า 20,000 กว่าล้านบาท เพื่อนำผลผลิตกระจายออกสู่ตลาดภายในประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางในการขายผลผลิตให้มากขึ้น และมีแหล่งรองรับผลไม้ที่ออกมา
และเป็นการสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยให้กับผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

“การปล่อยคาราวานรถตรวจสอบเครื่องชั่ง เป็นการสร้างความมั่นใจในความเป็นธรรมทางการค้าให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้รับซื้อรายใหญ่ด้วย”รมว.พาณิชย์ กล่าว

เมื่อมีกติกาที่ชัดเจน และความเอาใจใส่อย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน ก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ตลาดผลไม้ไทยมีแนวโน้มที่สดใส และเกษตรกรไทยได้รับประโยชน์จาก “ปีทองผลไม้ไทย” และ เป็น “นาทีทอง”ของการขยายผลผลิตทางการเกษตร บนมาตรฐานที่มั่นใจได้ในเรื่องของการ “ชั่ง ตวง วัด” ที่อย่างน้อยก็เห็นถึงความจริงจังและเอาใจใส่ของหน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน
เพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า “ปีทองผลไม้ไทย” และ “นาทีทองของเกษตรกรไทย” จะขับเคลื่อนต่อไปด้วยมาตรฐาน ด้วยความเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และมั่นใจได้ว่า แนวทางการสร้างมาตรฐานนี้ ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เท่านั้น แต่ยังเป็นบรรทัดฐานสำหรับ “ตลาดผลไม้ไทย” ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม แม้กระทรวงพาณิชย์ พยายามเข้าไปดูแลเรื่องการชั่ง ตวง วัด ผลไม้ไทย แต่ทางปฏิบัติไม่สามารถลงไปถึงทุกสวนผลไม้ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ ทุกฝ่ายยึดมั่นในมาตรฐานนี้ เพื่ออนาคตของผลไม้ไทยอย่างแท้จริง

Thaiquote คิดล้ำ นำเทรนด์
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค Thaiquote.org
https://www.facebook.com/thaiquote.org
ทวิตเตอร์ @ThaiQuoteORG
สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน thaiquoteorg@gmail.com
โทรศัพท์ 062-352-5364 , 097-054-8262

แสดงความคิดเห็น