ดูเรื่องการคอรัปชั่นต้องมองให้ลึกและเป็น

ดูเรื่องการคอรัปชั่นต้องมองให้ลึกและเป็น

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(New Economy Academy : NEA) พร้อมกับกล่าวช่วงหนึ่งว่า เรื่องของการปราบคอรัปชั่นมีตัวที่ดีขึ้นและแย่ลง ตัวที่ดีขึ้นเช่น IMD คะแนนดิบจาก 38 เป็น 44 แต่ World Economic Forumเราแย่ลง จาก 43 ลงมา 37 วิธีการประเมินใช้การสัมภาษณ์เหมือนกันทั้งสองแห่ง ซึ่งทาง World Economic Forum กำลังจะเปลี่ยนวิธีการประเมิน หรือแม้กระทั่ง Project rule of low ขยับจาก 26 เป็น 37 คำถามของหน่วยงานนี้ที่นำมาสัมภาษณ์เพื่อประเมินคือ ข้าราชการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแสวงหาประโยชน์เข้าตัวหรือไม่ คะแนนนี้รัฐบาลเอาจริงผลประเมินดีขึ้น ส่วนเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองที่มันลดลงมา ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีการเลือกตั้งแต่หมายถึงความไม่ต่อเนื่องเชิงนโยบายเป็นความเสี่ยงทางการเมือง ก่อนที่จะกล่าวหาเมืองไทยต้องดูข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร

แสดงความคิดเห็น