ไทยเบฟฯกำไรอื้อ 6 เดือนโกยเกิน 1 แสนล้านบาท

ไทยเบฟฯกำไรอื้อ 6 เดือนโกยเกิน 1 แสนล้านบาท

เผยรายได้ กลุ่มไทยเบฟฯ ของมหาเศรษฐีเจ้าสัวเจริญ 6 เดือนโกยไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท เหล้า เบียร์ หัวหมู่ทะลวงฟันดันกำไรอื้อ ขณะแนวโน้มธุรกิจอาหารสดใส

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ของเจ้าสัว เจริญ สิริวัฒนภักดี มหาเศรษฐีอันดับต้นของเมืองไทย รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์  ล่าสุดของไตรมาสแรก ปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) ว่า มีรายได้จากยอดขาย 67,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.3 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีรายได้ 50,347 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 7,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีกำไรสุทธิ 6,579 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ทำให้รวมครึ่งปีแรกตามงบการเงินของบริษัทคือช่วงเดือน ต.ค.60-มี.ค.61 มีรายได้รวม 113,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 กำไรสุทธิ 10,451 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27

 

รายได้หลักของ บริษัทฯ คือ กลุ่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ โซดา ภายใต้แบรนด์ช้าง ส่วนเครื่องดื่มชา และเครื่องดื่มสุขภาพ ยังมีกำไรลดลง แต่มีธุรกิจอาหารที่มีแนวโน้มสดใส

 

โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 มีรายละเอียดของรายได้ดังนี้

 

เหล้ามีรายได้ 33,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 กำไรสุทธิ 6,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ส่วน

เบียร์มีรายได้ 27,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.4 กำไรสุทธิ 1,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7

ธุรกิจที่ไม่ใช่แอลกอฮอลล์ เช่น ชาเขียว น้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำอัดลมเอส มีรายได้ 4,089 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 กำไรสุทธิ 340 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25

ธุรกิจอาหาร มีรายได้ 3,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.7 กำไรสุทธิ 217 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 520 ที่มีรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นมาก เพราะมีจำนวนร้านอาหารในเครือเพิ่มขึ้น และสามารถทำส่วนต่างกำไรเพิ่มขึ้น

 

ส่วนรายได้รวม 6 เดือนหรือ ครึ่งปีของรอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

 

เหล้า มีรายได้ 57,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 กำไรสุทธิ 10,076 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4

เบียร์ มีรายได้ 41,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 กำไรสุทธิ 1,908 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.6

เครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอลล์ มีรายได้ 8,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ขาดทุน 567 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มร้อยละ 11 และ

ธุรกิจอาหาร รายได้ 5,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.1 กำไรสุทธิ 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 715

แสดงความคิดเห็น