ต้องการปักฐาน Startup ก่อนหมดวาระ

ต้องการปักฐาน Startup ก่อนหมดวาระ

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็น Startup Hub เนื้อหาโดยสรุปกล่าวว่า ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าในการสร้าง Startup ใหม่ๆ ขึ้นมา ด้านหนึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยี แต่สิ่งที่สำคัญคือการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา ในขณะเดียวกันอีกภาคหนึ่งที่จะต้องสร้างขึ้นมาคือภาคการเกษตร คนเหล่านี้มีความสามารถแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร จึงได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปคิดวิธีในการสนับสนุน ตนเองจะนั่งขับเคลื่อนเรื่องนี้เอง ต้องการปักรากฐานให้เสร็จก่อนหมดวาระ

 

แสดงความคิดเห็น