ขจัดข้อจำกัด เพื่อสร้างบริษัทอนาคต

ขจัดข้อจำกัด เพื่อสร้างบริษัทอนาคต


ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็น Startup Hub โดยได้กล่าวว่าต้องการให้ไทยเป็น Hub ของอาเซียน แต่ยังมีกฎระเบียบต่างๆ เป็นข้อจำกัดอยู่มาก จึงเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร มาเป็นแกนหลักดูว่ารัฐบาลต้องทำอะไร ขจัดอุปสรรคให้หมด ประสานกับทางบีโอไอสนับสนุนด้านการทุน ตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือ Startup เรื่องทุน สนับสนุนด้านภาษีอากรให้ผ่อนคลาย เพื่อทำธุรกิจในต้นทุนที่ต่ำ ตลาดหลักทรัพย์มีเงินมาก เป็นเงินร่วมรัฐบาลเอกชนในการพัฒนาตลาดทุน สร้างบริษัทอนาคตเข้าสู่ตลาด โดยตนเองจะนั่งขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ให้เห็นผลให้จงได้

แสดงความคิดเห็น