อุตฯอาหารคุณภาพต้องมีตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง

อุตฯอาหารคุณภาพต้องมีตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง

การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารต้องลงไปถึงฟาร์ม ล้ง คลังสินค้า ห้องเย็น การขนส่ง แม้กระทั่งอี-คอมเมิร์ช

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “กำหนดทิศธุรกิจอาหารไทย ในยุค Digital Economy” ในงาน “THAIFEX – World Of Food Asia 2018” ภายใต้แนวคิด “Thailand Creative Food”  โดยกล่าวว่า การทำการเกษตรยุคใหม่ การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารต้องลงไปถึงฟาร์ม ล้ง คลังสินค้า ห้องเย็น การขนส่ง แม้กระทั่งอี-คอมเมิร์ช การทำอุตสาหกรรมนี้ต้องมองเป็นองค์รวม ทำอย่างไรให้สามารถเพิ่มผลผลิต มีคุณภาพ ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการข้อมูล จำเป็นต้องเขียนให้ความรู้เรื่องอาหาร ความเป็นมาของการผลิต เรื่องราวต่างๆ ต้องมีให้คนอ่าน บรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหาร ชาติอื่นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ เราควรให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้

แสดงความคิดเห็น