กองทุนหมู่บ้าน เป้าหมาย ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างให้แข็งแรง

กองทุนหมู่บ้าน เป้าหมาย ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างให้แข็งแรง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้กล่าวว่าวันนี้เป็นปีที่ 3 เงิน 3 แสนต่อหมู่บ้านกำลังจะออก เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีโครงการกองทุนหมู่บ้าน พี่น้องต้องรักศักดิ์ศรี รัฐบาลให้เงินไปไม่เคยคิดว่าประชาชนนำเงินไปนอกรีตนอกลอย ต้องการให้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และแข็งแรงขึ้นมา ตอนนี้เรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน ทั้งปีมีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาท การดำเนินชีวิตอยู่ไม่ได้ เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้นำไปซื้อของในร้านธงฟ้าประชารัฐ การใช้ลำบากต้องรูดบัตร เหตุผลเพื่อให้เงินได้รับเต็ม ไม่หายไประหว่างทาง ร้านค้าเป็นของชุมชนชาวบ้าน เป็นโชห่วยชาวบ้าน นอกจากนี้กองทุนหมู่บ้านมีร้านค้าของตัวเอง 20,000 ร้าน แต่มีข้อจำกัดมากมายเปิดแล้ว 2,000 ร้าน และจะเปิด 10,000 ร้านค้าในเร็วๆ นี้

 

แสดงความคิดเห็น