ปฏิรูปยุค 3! มุ่งสู่ “สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์”

ปฏิรูปยุค 3! มุ่งสู่ “สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์”

กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมปฏิรูปยุค 3 มุ่งสู่ สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตามแผนพัฒนา 20 ปี

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมไทยญี่ปุ่น กล่าว ในงานฉลองครบรอบ 40 ปี กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า ว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานหลักของประเทศ เมื่อรัฐบาลกำหนดแผนพัฒนา 20 ปี  เอกชนจึงต้องปฏิรูปยุคที่ 3 เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นรากฐานสำคัญของทุกอุตสาหกรรม หลังจากการปฏิวัติรอบแรก เน้นการผลิตเพื่อทดแทนนำเข้า ปฏิรูปยุคสอง ตั้งฐานการผลิตเพื่อการส่งออก ดังนั้น การปฏิรูปยุคที่ 3 ต้องรองรับสมาร์ทคันทรี่ ไทยแลนด์ 4.0

เนื่องจากแนวโน้มผู้บริโภคยุคใหม่ไปสู่ดิจิตอล ขณะที่ SME มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 80  จึงต้องเร่งยกระดับให้สามารถก้าวต่อไปด้วยกัน ยอมรับว่าสิ่งสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ในอนาคตไม่ใช่แค่การเพิ่มยอดขยายตัวของจีดีพี แต่ต้องเชื่อมโยงกับอาเซียน ซึ่งเป็นทั้งคู่แข่งและคู่ค้า การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะขณะนี้ถือว่าอุตสาหกรรมกำลังก้าวสู่การปฏิวัติรอบที่สาม

นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม กล่าวว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 25 หรือประมาณ 2 ล้านล้านบาท เมื่อไทยกลายเป็นฐานการลงทุนของอาเซียน มุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  ยอมรับว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการส่งออกยังเป็นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกระทบต่อผู้ส่งออกไทย

แสดงความคิดเห็น