BYD บิ๊กรถบรรทุกไฟฟ้าจีนพร้อมลงทุนในอีอีซี

BYD บิ๊กรถบรรทุกไฟฟ้าจีนพร้อมลงทุนในอีอีซี

BYD ยักษ์ใหญ่วงการรถบรรทุกไฟฟ้าโลกจากจีน และบริษัท Best Logistics Technology เข้ามาร่วมหารือกับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพื่อมาลงทุนในเขตอีอีซี พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังไทยเป็นศูนย์เชื่อมโยงไปยัง CLMV

นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หารือกับ นาย Wang Chuanfu ประธานบริหาร บริษัท BYD จำกัด ซึ่งเป็นผู้สร้างรถไฟฟ้า รถบรรทุกรายใหญ่ของจีน เพื่อเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทย  เนื่องจาก BYD เป็นผู้ผลิตขบวนรถไฟฟ้า รถบรรทุก แบตเตอรี่ รายใหญ่ที่สุดของจีน และยังผลิตรถไฟฟ้ารายใหญ่ของโลก เมื่อเห็นรัฐบาลไทยมีแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง จึงพร้อมนำขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรล ขนาดรางเบาเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศ ตามหัวเมืองสำคัญ อย่างเช่น ในเขตอีอีซีสำหรับสร้างเมืองใหม่ รวมทั้ง เมืองเชียงใหม่ ภูเก็ต หรือเมืองอื่นๆ  ที่มีแผนสร้างรถไฟฟ้าแบบรางเบา พร้อมกับมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทย นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทผลิตการเติมไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว การผลิตแบตเตอรี่ประจุไฟฟ้าสูง  รองรับรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอนาคต ขณะนี้ได้ร่วมลงทุนกับ AJ ผลิตรถแท็กซี่ไฟฟ้า เตรียมนำเข้ามาให้บริการในเมืองไทย 100 คัน ในช่วงสิ้นปีนี้

ขณะที่นาย Johnny Chou ประธานบริหาร บริษัท Best Logistics Technology จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตการลงทุนร่วมกับอาลีบาบา มีศักยภาพในด้านโลจิสติกส์ ตัดสินใจลงทุนในเขตอีอีซี 5,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา ระบบขนส่ง เพราะยังมีโอกาสและช่องว่างอีกมากสำหรับไทย เนื่องจากมองว่าไทยเป็นศูนย์การการลงทุนของภูมิภาค ต้องเชื่อมต่อการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางเข้ามาลงทุน และเมืองไทยมีศักยภาพหลายด้านพร้อมการขนส่งและบริการยังขยายตัวได้อีกมากในประเทศไทย จึงเตรียมยื่นเสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอในหลายโครงการ.

แสดงความคิดเห็น