ตั้งกองทุน! ชุบชีวิต”เกษตรกร” มั่นคง เทียบเท่า ขรก.

ตั้งกองทุน! ชุบชีวิต”เกษตรกร” มั่นคง เทียบเท่า ขรก.

ชาวไร่-ชาวนา เฮ! “กฤษฎา” แย้ม รัฐบาล เตรียมทุ่มเงิน2.9 พันล้าน ตั้งกองทุนช่วยสนับสนุน”เกษตรกร”ให้มีสถานะ เป็นอาชีพที่มั่นคง เทียบเท่าข้าราชการ

วันนี้(14 มิ.ย.) นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้า การตั้งกองทุนดูแลสวัสดิการเกษตรกรว่า จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ดำเนินการวางแผน และ จัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม โดยขยายผลจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ที่มีทุนอยู่ 2,900 กว่าล้านบาท นำมาช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกว่า 24 ล้านคน ภายหลังที่กระทรวงเกษตรฯรวบรวมปัญหาของเกษตรกร เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว ให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ พบปัญหาหลักๆ เกษตรกรมีการลงทุนสูงแต่รายได้ต่ำ สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

 

“แม้ว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ มีแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรยังขาดแรงจูงใจที่จะทำตามแผนการผลิต และ เมื่อเกษตรกร ขายผลผลิตขาดทุน ประสบภัยพิบัติ เกิดความล้มเหลวในอาชีพ ก็ไม่มีใครช่วยเหลือ จึงเร่งผลักดันให้มีกองทุนดูแลสวัสดิการเกษตรกร มาช่วยสนับสนุนอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงเทียบเท่าข้าราชการ หรือผู้ใช้แรงงานที่มีสวัสดิการรองรับ”

 

รมว.เกษตรฯ กล่าวด้วยว่า กองทุนนี้มีเงื่อนไขให้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และทำการเกษตรตามแผนของกระทรวง หรือเป็นลักษณะเกษตรพันธะสัญญา เมื่อเกิดปัญหากระทบ เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ ประสบภัยพิบัติ จะได้รับความช่วยเหลือ ทั้งนี้จากสถิติบางปีภาครัฐใช้เงินกว่า 2 แสนล้านบาท อุดหนุนหรือช่วยเหลือเกษตรกร ดังนั้นหากนำเงินส่วนนี้มาตั้งเป็นกองทุนเพื่อดูแลเกษตรกร จะทำให้การใช้จ่ายงบฯช่วยเหลือเกษตรกรลดลง และยังสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกพืช ทำเกษตรอื่นๆตามที่กระทรวงเกษตรฯวางไว้ ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด เพื่อให้ภาคเกษตรได้รับการดูแลแก้ไขอย่างครบวงจร

แสดงความคิดเห็น