เฉลยซะที! อินฟาเรดจับความร้อน ใช่เด็กในถ้ำ?

เฉลยซะที! อินฟาเรดจับความร้อน ใช่เด็กในถ้ำ?

มีการส่งต่อ ภาพแสงอินฟาเรดตรวจพบคลื่นความร้อนเหนือถ้ำ ระบุว่า เป็นคลื่นความร้อนจากภายในถ้ำ ข้อเท็จจริงมันคือสิ่งนี้

“GISTDA”สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ชี้แจงว่า ภาพแสงอินฟาเรดจับคลื่นความร้อน เป็นจุดสีเหลืองหลายจุดบนภูเขาเหนือถ้ำหลวง เขาน้ำนางนอน ไม่ใช่คลื่นความร้อนจากภายในถ้ำ แต่เป็นคลื่นความร้อนของทหารที่กำลังหาโพรงหรือช่องลมเข้าไปในถ้ำ ส่วนจุดสีเหลืองใหญ่ๆ เป็นคลื่นความร้อนของรถทหาร

แจ่มแจ้งกันแล้ว แต่ไปก็ไม่ต้องแชร์ ผิดๆกันอีกต่อไปว่า เป็นคลื่นความร้อนจากเด็ก!

แสดงความคิดเห็น