ก.เกษตรจับมือตัวแทนอาลีบาบาขายตรงทุเรียน

ก.เกษตรจับมือตัวแทนอาลีบาบาขายตรงทุเรียน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Shanghai Win Chain Supply Management Co., Ltd.

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยาน

ในพิธีลงนามฯ โดยระบุว่า บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ของจีนได้ให้ความสนใจและต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากไทย รวมถึงทุเรียน ไปจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ของอาลีบาบา เช่น เว็บไซต์ Tmall.com

ทางกระทรวงฯ จึงได้ประสานความร่วมมือให้ตัวแทนของ Win-Chain ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาสินค้าให้กับธุรกิจอาหารสดของอาลีบาบากรุ๊ป ประชุมหารือกับตัวแทนของสหกรณ์ในภาคตะวันออก ซื้อขายทุเรียนกับสหกรณ์โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

โดยทางบริษัทได้ส่งทีมงานลงพื้นที่สวนผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP ตั้งแต่ในส่วนของเกษตรกร ก่อนจะรวบรวมส่งให้สหกรณ์คัดคุณภาพ และบรรจุลงกล่องจำหน่ายสู่ตลาด ทำให้บริษัทฯ เกิดความมั่นใจว่าในการสั่งซื้อทุเรียนจากสหกรณ์จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งทุเรียนของไทยที่จะส่งจำหน่ายให้อาลีบาบา ทางบริษัทจะนำไปขายผ่านทางออนไลน์และช่องทางต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายที่อยู่ในและละเมืองของจีน จึงนำมาซึ่งการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้

                    

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดยใช้แนวทางตลาดนำการผลิต เพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรมีความสมดุลกันกับการส่งผลไม้ของไทยไปจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ของประเทศจีน เป็นตลาดที่กว้างและเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย และคาดว่าในอนาคตน่าจะมีการสั่งซื้อผลไม้ชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป
แสดงความคิดเห็น