ม.ราม ให้ทุนเรียนฟรี ลูกเกษตรกร 3 ตำบล

ม.ราม ให้ทุนเรียนฟรี ลูกเกษตรกร 3 ตำบล

ม.ราม ประกาศให้ทุนลูกชาวนา เกษตรกร 3 ตำบลยอมสละพื้นที่รับน้ำ จากการช่วย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง เรียนฟรี จนจบ ป.ตรี ตั้งแต่ปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ส่วนที่เรียนอยู่ก่อนแล้ว พร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนจนจบเช่นกัน

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า จากปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิตที่ผ่านมาโดยมีเกษตรกรจำนวนมากยอมเสียสละไร่นาที่กำลังเพาะปลูกให้เป็นสถานที่รับน้ำจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงรายเพื่อช่วยชีวิตเยาวชนและโค้ชให้ปลอดภัยจนมีส่วนทำให้ปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดีและมีหลายภาคส่วนหยิบยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือน้ำใจที่เสียสละของเกษตรกร

โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวเกษตรกรทั้ง 3 ตำบล รวมพื้นที่ 1,200 ไร่โดยจะมอบทุนการศึกษาสำหรับลูกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว ที่จะสมัครเป็นนักศึกษาในภาค 1/2561 ให้เรียนฟรีจนจบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงราย


รวมถึงผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาเชียงราย จะยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาด้วย เพื่อให้การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตและสนับสนุนในการทำความดีของมนุษยชนต่อไป  สำหรับผู้ประสงค์จะรับทุนการศึกษากรณีดังกล่าว ให้ติดต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงรายภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (ทุกวัน)รายละเอียด โทร. 053-152-082

แสดงความคิดเห็น