รู้ไว้! ข้อปฏิบัติของ’จิตอาสา’ อย่าละเมิด

รู้ไว้! ข้อปฏิบัติของ’จิตอาสา’ อย่าละเมิด

สำนักพระราชวังได้มีคำสั่งให้กวดขันเข้มงวดการปฏิบัติตนของจิตอาสา ซึ่งจะมีหน้าที่ 2 ประการเท่านั้น

2 อย่าง คือ รับเสด็จ และ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะที่ทางราชการกำหนด

“สำนักพระราชวัง” มีคำสั่งให้กวดขันเข้มงวดการปฏิบัติตนของ “จิตอาสา”

1. ห้ามนำ จิตอาสา ไปเดินเสิร์ฟน้ำ เสิร์ฟอาหาร นั่งคุกเข่า นั่งต่ำเสิร์ฟเด็ดขาด ไม่ใช่หน้าที่

2. ห้ามนำ จิตอาสา แต่งกายเครื่องพระราชทานเรี่ยไรนั่งรับบริจาคงานบุญตามวัดและสถานที่ต่างๆ เด็ดขาด

3. พื้นที่ใดมีความขัดแย้ง ห้าม จิตอาสา เข้าไปร่วมกิจกรรมเด็ดขาด เช่น การเมือง เดินหาเสียง เดินตามนักการเมือง การรวมกลุ่มนำไปสู่ความขัดแย้งทางความคิดและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การกระทำที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4. ห้ามแต่งกายชุด จิตอาสา ไปรับจ๊อบแสวงประโยชน์ หารายได้เข้ากระเป๋า โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้าบริษัทห้างร้านเด็ดขาด

5. ห้ามแต่งกายชุด จิตอาสา เข้าไปในงานสังสรรค์เฮฮาปาตี้ หรือในที่อโคจรสถานบันเทิงเริงรื่นดื่มสุราสิ่งเสพติดของมึนเมาเต้นรำสนุกสนานเด็ดขาด

6. ห้ามแต่งกายชุด จิตอาสา นั่งเก้าอี้สีทอง หรือนำเก้าอี้สีทองมานั่งเด็ดขาด อันเป็นทำตนเทียบเท่าเบื้องสูง

7. เมื่อแต่งกายชุด จิตอาสา ให้สำรวมระวังกิริยามารยาท สงบนิ่ง ไม่เซลฟีด้วยกิริยาท่าที่ไม่เหมาะสม ส่งเสียงดัง รวมทั้งร่วมพิธีต่างๆ ต้องอยู่ในอาการสำรวม ไม่ลุก ไม่พูดคุยกัน

8. ห้ามแต่งกายชุด จิตอาสา ส่งน้ำไปให้ผู้กรวดน้ำ ไม่มีการนั่งหมอบก้มรองน้ำที่กรวด

9. ให้ใช้ป้ายจากส่วนกลางออกแบบให้เท่านั้น

จิตอาสา มีหน้าที่ 2 ประการ เท่านั้น

1รับเสด็จ

2. บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะที่ทางราชการกำหนด

แสดงความคิดเห็น