การสร้างนักวิจัยเป็นหัวใจของการพัฒนาในอนาคต

การสร้างนักวิจัยเป็นหัวใจของการพัฒนาในอนาคต

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานปาฐกถาเรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา สร้างคน รับระเบียงเศรษฐกิจ” โดยกล่าวว่า การสร้างนักวิจัยเป็นหัวใจของการพัฒนาในอนาคต เด็กเรียนที่เก่งที่สุดไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์และขาดการต่อยอด คนพวกนี้ควรเข้ามาเรียนในสาขาของเภสัชศาสตร์ หุ่นยนต์ ดิจิทัล วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แอนนิเมชั่น การศึกษาพื้นฐานสำคัญที่สุด และเป็นปัญหามากๆ การสอบโอเน็ตตกนั่นหมายความมีปัญหาในระบบการศึกษา เด็กไม่เคยมีแรงบันดาลใจตั้งแต่แรกว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร การศึกษาถ้าไม่มีแรงบันดาลใจทำให้การสร้างคนให้เก่งยาก การศึกษายุคใหม่ต้องมีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกร การจัดการ และรู้จักหลายภาษา ฝังอยู่ในนั้นพัฒนาเขาตั้งแต่เด็ก ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดด้วย

แสดงความคิดเห็น