ป.ป.ช. ชี้มูล ‘นพรัตน์-พนม’ ทุจริตเงินทอนวัด ล็อต 3

ป.ป.ช. ชี้มูล ‘นพรัตน์-พนม’ ทุจริตเงินทอนวัด ล็อต 3

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด 2 อดีต ผอ.พศ.’นพรัตน์-พนม’ทุจริตเงินทอนวัด ล็อต 3 เผยคดีทุจริตเงินทอนวัด อยู่ในพิจารณาของ ป.ป.ช. 81 เรื่อง

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กับพวก รวม 4 คน ร่วมกันทุจริตเงินงบประมาณโครงการอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ปี 2556 จากกรณีอนุมัติเงินสนับสนุน วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เป็นการโอนเงินผ่านบัญชีของวัดพระพุทธบาทตากผ้า รวมทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านบาท ตามคำร้องขอจากพระสุทธิพงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กฯ

โดยการอนุมัติงบประมาณไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ของ พศ.ที่ไม่สามารถโอนเงินให้วัดที่อยู่ต่างประเทศได้ ป.ป.ช. จึงมีมติชี้มูล นายนพรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานประพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความผิดทางอาญา ม.147 ,ม.151 ,ม.157 ประกอบ ม.83 และผิดวินัยร้ายแรง

 

ส่วน นายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายเฉลิมพล มีศิลารัตน์ ผอ.กองพุทธศาสนสถาน และ นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ ผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดและ ศาสนสงเคราะห์ มีความผิดอาญา และวินัยร้ายแรง รวมถึง เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของนายนพรัตน์ ขณะที่ พระสุทธิพงศ์ไม่มีสถานะเป็นเจ้าพนังงานตามกฎหมาย จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

 

นอกจากนั้น ป.ป.ช. ยังชี้มูลความผิดนายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมกันทุจริตเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปี 2558 วงเงิน 24 ล้านบาท ในจังหวัดลำปาง 5 วัด และจังหวัดแพร่ 1 วัด จากกรณี พระศิวโรจน์เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อ จ.ลำปาง ได้ติดต่อ นางณัฐฐาวดี ตันตยาวิสาสุทธิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กองพุทธศาสนสถาน เพื่อของบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดประจำปี 2558

 

ส่วน นางณัฐฐาวดี มีความผิดทางอาญาและวินัยร้ายแรง รวมถึง มีความผิดฐานสนับสนุนนายพนม ขณะที่ นายศิวโรจน์ ปิยรัตน์เสรี หรือ พระศิวโรจน์ และ น.ส.อุบล มีมูลความผิดทางอาญา โดย ป.ป.ช.มีความเห็นส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัย และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาต่อไป

 

สำหรับ คดีทุจริตเงินทอนวัด ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช.มีทั้งหมด 81 เรื่อง พิจารณาเสร็จแล้ว 19 เรื่อง อยู่ระหว่างการไต่สวน 17 เรื่อง อีก 44 เรื่องอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง

แสดงความคิดเห็น