การสร้างภาวะผู้นำ ต้องสร้างตั้งแต่เด็ก

การสร้างภาวะผู้นำ ต้องสร้างตั้งแต่เด็ก

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานปาฐกถาเรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา สร้างคน รับระเบียงเศรษฐกิจ” โดยกล่าวว่า ในระบบการศึกษาต้องให้เวลาว่างสำหรับเด็กเพื่อทำกิจกรรม กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างโปรไฟล์ให้แด็กสามารถไปศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นสูงต่อไปได้ นอกจากนี้การศึกษาของเด็กต้องเน้น 2 สิ่ง สิ่งแรกคือทักษะสิ่งที่สองคือบุคลิกภาพ สร้างความเป็นผู้นำ กล้าคิด มีความซื่อสัตย์ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นสิ่งที่ต้องสร้างตั้งแต่เด็ก เป็นหน้าที่ของการศึกษาพื้นฐาน เพื่อให้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่สามารถป้อนเข้าสู่ระบบเป็นคนมีคุณภาพ ประเทศมีผู้นำชั้นดี

แสดงความคิดเห็น