รัฐบาลต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจบนฐานผู้ประกอบการ

รัฐบาลต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจบนฐานผู้ประกอบการ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center) โดยได้กล่าวว่านโยบายหลักของรัฐบาลต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ประเทศไหนที่มีผู้ประกอบการมาก ก็เท่ากับมีเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาก ถ้าสามารถสร้างเอสเอ็มอีได้เพิ่มขึ้นมากเท่าตัว แต่ละแห่งก็สามารถสร้างงานให้กับประเทศเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว สร้างจีดีพี ดีกว่าการที่ประเทศมีบริษัทใหญ่ๆ ไม่กี่บริษัทเป็นเสาหลักให้กับเศรษฐกิจ มันไม่สามารถนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้

แสดงความคิดเห็น